VTT är en opartisk expertorganisation som utför tekniskt och tekniskekonomiskt forsknings- och utvecklingsarbete. Med sitt kunnande och kompetens skapar VTT innovationer och mervärde som producerar välfärd för samhället och förbättrar kundernas konkurrenskraft.
12.05.2014

VTT visionerar om livet under bioekonomins tid i Finland år 2044

Hur ser livet ut i Finland då oljans tid övergått till bioekonomins tid? Hur övergår man till bioekonomi? VTT sammanförde sina sakkunniga inom olika branscher för att fundera på olika frågor. Detta resulterade i publikationen People in the bioeconomy 2044. Den innehåller tre beskrivningar av vardagen. VTT hoppas att dessa väcker intresse och en debatt om framtidens lösningar.Läs mer...