Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Opiskelijoille

Etsimme joukkoomme tutkimusharjoittelijoita ja opinnäytetyöntekijöitä

VTT:llä työskentelee vuosittain useita kymmeniä eri alojen opiskelijoita määräaikaisina harjoittelijoina ja opinnäytetyöntekijöinä. Harjoittelujaksojen ja työsuhteiden pituudet vaihtelevat muutamasta kuukaudesta vuoteen. VTT tarjoaa opiskelijoille kesäharjoittelupaikkojen lisäksi usein myös mahdollisuuden työskennellä osa-aikaisesti opintojen aikana. Diplomityön ja gradun tekijät saavat tuekseen oman alansa asiantuntijoiden ammattitaidon ja korkeatasoisen tieteellisen osaamisen.

Ilmoitamme harjoittelupaikoista Avoimet työpaikat -sivullamme. Kaikkiin tehtäviin haetaan sähköisellä hakulomakkeellamme tehtäväkohtaisesti.

Hyötyä ja huvia nuorten verkostoista

VTT Nuoret on kaikki toimipaikkamme kattava verkosto, jonka kautta voit tutustua uusiin ihmisiin erilaisten tapahtumien ja projektien muodossa. VTT Nuoret järjestää toimintaa ulkomaanexcursioista yritysvierailuihin ja osallistuu myös aktiivisesti VTT:n uudistamiseen ja kehittämiseen.

VTT on yksi Euroopan nuorten tutkijoiden verkoston YEAR:n perustajajäsenistä. Young European Associated Researchers järjestää erilaisia tapahtumia ja koulutuksia ympäri Eurooppaa.

Tärkeä osa työssä oppimista on avoin vuorovaikutus kokeneempien asiantuntijoiden ja nuorten lupausten välillä. Tulevaisuuden huippuosaajien ammatilliseen kehittymiseen panostetaan monin eri tavoin, esimerkkeinä Industrial Innovation Management -koulutusohjelma ja VTT Graduate School.

Urapolkusi VTT:llä

Opinnäytetyö osana tutkimusprojektia on luonteva tapa tutustua VTT:n toimintaan. Moni jää koukkuun: Yli 60 % VTT:lle rekrytoiduista on opiskelijoita tai vastavalmistuneita. Työtehtäviesi määrittelyssä otamme huomioon oman erikoisosaamisesi ja mielenkiinnon kohteesi. VTT:läisenä voit kehittää henkilökohtaista profiiliasi valitsemillasi osa-alueilla:

  • Teknologinen ja tieteellinen huippuasiantuntijuus
  • Asiakaslähtöinen ratkaisumyynti ja konsultointi
  • Projektien ja tutkimusohjelmien hallinta
  • Esimiestehtävät
  • Yrittäjyys ja teknologian kaupallistaminen