Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT työnantajana

Koko henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen on avainasemassa, jotta voimme jatkossakin tarjota asiakkaillemme korkeatasoisia teknologia- ja tutkimuspalveluja, askeleen edellä kilpailijoista. VTT järjestää ja tukee monipuolisesti ammatillista kehittymistä edistäviä koulutuksia. Voimakas kansainvälistyminen on tärkeä osa VTT:n strategiaa, joten kannustamme aktiivisesti henkilöstöämme hankkimaan kansainvälistä työkokemusta paitsi projektityössä myös tutkijavaihdon avulla. Jatko-opintojen suorittamiseen on erinomaiset edellytykset. Lähes joka neljäs VTT:läinen onkin suorittanut tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon.

Henkilöstön hyvinvoinnista huolehtiminen ja hyvä henkilöstöjohtaminen ovat meille tärkeitä. Työn ja vapaa-ajan tasapainottamisessa auttavat joustavat työajat ja mahdollisuus etätyöhön. Henkilöstön vapaa-ajan harrastuksia tuetaan liikunta- ja kulttuurisetelien avulla. Lisäksi VTT tukee harraste- ja virkistyskerhoja ja ylläpitää omia kuntosaleja eri paikkakunnilla. VTT:n lomamökit ovat koko henkilöstön käytettävissä. Työntekijöiden hyvinvointia pyritään edistämään myös tuetun työpaikkaruokailun ja lakisääteistä laajemman työterveyshuollon avulla.

VTT:läisillä on kilpailukykyiset palkat ja mahdollisuus erillisiin tulos- ja keksintöpalkkioihin. Huolehdimme työtilojen ja -laitteistojen ajanmukaisuudesta, ja tarjoamme nykyaikaiset, etätyön mahdollistavat tietoliikennelaitteet ja -yhteydet.

VTT:läisenä saat työhösi oman tiimisi ja koko organisaation asiantuntijoiden tuen ja avaat portin kotimaisiin ja kansainvälisiin tutkimus- ja yritysverkostoihin. Kyky luoda uutta teknologiaa ja liiketoimintaa perustuu luovaan ja ennakkoluulottomaan osaamisten yhdistelyyn. Siksi saat työskennellä monien eri alojen ammattilaisten kanssa ja oppia soveltamaan osaamistasi uusin tavoin. VTT:llä jokainen urapolku on ainutlaatuinen.

Tehtävämme on paitsi edistää asiakkaidemme kilpailukykyä, myös luoda edellytyksiä yhteiskunnan kestävälle kehitykselle, työllisyydelle ja hyvinvoinnille. VTT:läisenä voit olla varma että työlläsi on vaikutusta.