19.3.2009


VTT Uutiskirje

01 | 2009
Hyvä vastaanottaja, VTT:n uudistunut uutiskirje sisältää koosteen ajankohtaisista tiede-, teknologia-, liiketoimintasovellus- ja tutkimusuutisista sekä VTT:n ajankohtaisuutisista. Niiden lisäksi tiedotamme tulevista tapahtumista ja uusimmista julkaisuista. Uutiskirjeen linkit johtavat VTT:n verkkosivuille.

Voit liittyä jakeluun tai halutessasi poistua siitä osoitteessa: http://www.vtt.fi/uutiskirje_tilaaminen.htm 

 Tiede - vaikuttavuus - teknologian mahdollisuudet
VTT ja TTY vastaavat maailman haastavimman energiahankkeen etähuoltojärjestelmien kehittämisestä
Ranskaan rakennettavan ITER-fuusiolaitoksen kriittisten osien huollon kehittäminen on VTT:n ja Tampereen teknillisen yliopiston vastuulla. Euroopan fuusio-ohjelman huoltorobotin täyden mittakaavan kokoinen tutkimusympäristö otettiin käyttöön 29.1. Tampereella. Kymmeniä vuosia kestävän ITER-kehityshankkeen tavoitteena on osoittaa fuusioenergian teknistieteellinen toteutettavuus.
 
Uusi kitkateknologia mahdollistaa huomattavat energia- ja kustannussäästöt
Maailman energiasta yli kolmasosa käytetään kitkan voittamiseen. Pelkästään Suomessa voitaisiin säästää energiaa yhden ydinvoimalan vuosituotannon verran hyödyntämällä uusinta kitkateknologiaa. VTT:llä on kehitetty teknologisia ja materiaaliratkaisuja kitkan pienentämiseen. VTT soveltaa uusinta mallintamistekniikkaa pinnan säröilyn ja murtumisen estämiseen sekä optimaalisten mekaanisten pintaominaisuuksien, pinnoitteen paksuuden ja kiinnipysyvyyden määrittämiseen.
VTT ja Kuopion yliopisto ovat laatineet syömisen ja ravitsemuksen tiekartan
Nutritech-tutkimusohjelmassa on laadittu syömisen ja ravitsemuksen tiekartta ja arvioitu muutostarpeiden vaikutuksia tuotekonsepteihin ja liitetoimintamahdollisuuksiin. Selvitystyön mukaan kuluttajien ravitsemusvalinnat liittyvät tulevaisuudessa nykyistä voimakkaammin arvoihin ja yhteisöllisyyteen. Tuotteilta odotetaan myös helppokäyttöisyyttä ja niiden on oltava helposti saatavilla.
Rakentamisen kustannukset laskussa, työvoimaa ja palveluja enemmän ja helpommin saatavilla
Rakentamisen kysynnän voimakas lasku suosii asunnon rakentajia ja korjaajia. Kysynnän pieneneminen laskee niin rakennustuotteiden kuin myytävien asuntojen hintoja. Samalla myös työvoimaa sekä suunnittelu- ja rakennuspalveluja on entistä helpommin saatavilla. Lisäksi valtion myöntämät kotitalousvähennykset ja korjausavustukset kannustavat korjaamiseen.
Philipsin ja VTT:n yhteinen InnoHub Espoossa tehostaa innovaatiotoimintaa
  Philips Applied Technologies ja VTT ovat käynnistäneet InnoHubin, jonka toiminta-ajatuksena on auttaa yrityksiä luomaan innovaatioita terveydenhuollon, hyvinvoinnin ja life style -tuotteiden alueilla. InnoHub on luova ympäristö, jota tukee käyttäjälähtöisten innovaatioiden kehittämistä. InnoHubin toiminta-ajatuksessa on keskeistä koota yhteistyöhön taustoiltaan eri alojen asiantuntijoita ideoimaan uudenlaisia ratkaisuja ja uutta, kannattavaa liiketoimintaa.
 
Päästöjen rajoittamisesta teollisuustoimialoittain päänavaus kehitysmaiden päästövähennyksiin
Kehitysmaat voisivat osallistua maailmanlaajuisiin päästövähennyksiin sopimalla teollisuustoimialakohtaisia rajoituksia. Oikein suunnitellut kehitysmaiden toimialakohtaiset sitoumukset pienentäisivät myös teollisuusmaiden päästörajoitusten vaikutuksia kilpailukykyyn. Kioton ilmastosopimuksen kaltainen koko talouden hiilidioksidipäästöjä rajoittava sopimus on välttämätön, mutta monimutkainen ja hallinnollisesti raskas järjestelmä. Muun muassa tämän vuoksi kehitysmaiden on vaikeata sitoutua päästövähennyssopimuksiin.
Fyysinen ja digitaalinen maailma sulautuvat yhdeksi älykkääksi ympäristöksi
ICT:n seuraava iso murros sitten internetin ja webin tulon on jo alkanut. VTT:n mukaan murros mahdollistaa fyysisen ja digitaalisen maailman uudenlaisen yhteyden. Ihmisen ja tietoteknisten laitteiden välillä voidaan puhua todellisesta älykkäästä vuorovaikutuksesta, joka muuttaa meidän ajankäyttöämme, toimintaamme ja jopa ajattelutapaamme. Sen vaikutuksia on jo nähtävissä vuonna 2015, mutta varsinainen murros tapahtuu arviolta vuosien 2020–2025 aikana. Tämä tarjoaa yrityksille merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia.
 VTT:n ajankohtaisuutisia
VTT ja KCL allekirjoittivat aiesopimuksen KCL:n tutkimus- ja laboratoriotoimintojen yhdistämisestä VTT:hen
VTT ja Oy Keskuslaboratorio - Centrallaboratorium Ab eli KCL ovat solmineet aiesopimuksen tutkimus- ja laboratoriotoimintojen yhdistämisestä. Aiesopimuksessa selvitetään mahdollisuuksia liittää KCL:n tutkimus- ja laboratoriotoiminta osaksi VTT:n tutkimus- ja palveluliiketoimintaa. Aiesopimuksen piirissä on noin 160 KCL:n työntekijää, joista noin 110 tutkimus- ja kehitystoiminnoissa sekä noin 50 laboratoriotoiminnoissa. Lopullinen sopimus on tarkoitus allekirjoittaa toisella vuosineljänneksellä 2009.
  Muuta ajankohtaista
Uusia julkaisuja
Innovaatiopalveluiden rahoitus uusiutuvan energian yrityksille
Innohub: 1st Innovation Excellence Master Class
Sidosryhmäjulkaisu VTT Impulssi uudistui - ilmoittaudu jakelulistalle

Copyright VTT 2009 • Osoite: PL 1000, 02044 VTT • Puhelin: 020 722 111 • Faksi: 020 722 7001 • info@vtt.fi