14.5.2009


VTT Uutiskirje

02 | 2009
Hyvä vastaanottaja, VTT:n uudistunut uutiskirje sisältää koosteen ajankohtaisista tiede-, teknologia-, liiketoimintasovellus- ja tutkimusuutisista sekä VTT:n ajankohtaisuutisista. Niiden lisäksi tiedotamme tulevista tapahtumista ja uusimmista julkaisuista. Uutiskirjeen linkit johtavat VTT:n verkkosivuille.

Voit liittyä jakeluun tai halutessasi poistua siitä osoitteessa: http://www.vtt.fi/uutiskirje_tilaaminen.htm 

 Tiede - vaikuttavuus - teknologian mahdollisuudet
FuBio-ohjelma suuntaa metsäteollisuutta uusille liiketoiminta-alueille
Metsäklusteri Oy:n Tulevaisuuden biojalostamo -tutkimusohjelmalla luodaan Suomeen uutta, puubiomassan jalostukseen liittyvää osaamista ja edesautetaan metsätoimialan uudistumista. VTT on vahvasti mukana ohjelman tutkimus- ja kehitystyöskentelyssä.
 
Kiinteistö- ja rakennusalalle lisää tehoa mobiiliteknologian avulla
Kiinteistö- ja rakennusalalla on runsaasti mahdollisuuksia hyödyntää mobiiliteknologiaa nykyistä enemmän . Mobiiliteknologialla voidaan tehostaa toimintaa ja lisätä tuottavuutta. Se edellyttää kuitenkin, että markkinoille saadaan helposti käyttöönotettavia sovelluksia, jotka voidaan integroida yritysten olemassa oleviin järjestelmiin.
Kierrätyslasista ympäristöystävällistä rakennusmateriaalia tie- ja tunnelirakenteisiin
Suomessa jää uusiokäyttämättä vuosittain noin 40 000 tonnia sellaista lasimateriaalia, joka soveltuisi jalostettavaksi vaahtolasituotteiksi. Tällaista materiaalia ovat esimerkiksi lajittelematon pakkauslasi, tasolasi, kuvaputket, loisteputket, tuulilasit ja puretut lasivillaeristeet. Käsittelyprosessissa lasiraaka-aineesta voidaan poistaa raskasmetallit ja epäpuhtaudet. Tämä mahdollistaa lasin kierrätyksen lisäämisen ilman suuria lisäinvestointeja keräys- ja lajittelujärjestelmän kehittämiseen.
VTT kehittää tietokonemalleja elintarvikkeiden terveysvaikutusten ennustamiseen
VTT tutkii ravitsemuksen ja suoliston mikrobiston vaikutuksia elimistön rasva-aineenvaihduntaan. EU:n ETHERPATHS-projektissa luodaan tietokoneavusteisia malleja, joiden avulla esimerkiksi elintarvikeyritykset ja tutkimuslaitokset voivat ennus-taa elintarvikkeiden terveyttä edistäviä vaikutuksia elimistössä.
Biopolttoaineet edellyttävät uudistuksia tankkausasemilla
  Liikenteen biopolttoaineiden nykyistä korkeampien etanolipitoisuuksien yleistyminen edellyttää muutoksia laitteistolle ja jakeluketjulle. Nykyiset laitteet toimivat turvallisesti polttoaineen tankkauksessa, mikäli bioetanolin osuus polttoaineessa ei ylitä 10 prosenttia. Tätä korkeammilla bioetanolipitoisuuksilla polttonesteen jakelulaitteistoihin on tehtävä muutoksia, joiden jälkeen jakelu on yhtä turvallista kuin nykyisin.
 
 Teknologiasta liiketoimintaa - sovellukset ja asiakashyödyt
VTT ja St1 kehittävät uutta vähäpäästöistä liikennepolttoainetta
Energiayhtiö St1:llä on käynnissä VTT:n kanssa kehityshanke, jossa testataan ja viimeistellään uutta korkeaseosetanolia Suomen markkinoille. Uusi Refuel-polttoneste vaatii flexifuel-auton, joita on Suomessa hankkeen ansiosta jo saatavilla. Tuotteessa tulee olemaan 80-85 % bioetanolia, jota St1 valmistaa suomalaisesta
elintarviketeollisuuden biojätteestä Etanolix®-konseptillaan. Kotimaisella kehitystyöllä alan huippujen kanssa tuotetta kehitetään pohjoisen haasteellisiin ilmasto-olosuhteisiin ja siten suomalaisille autoilijoille parhaiten sopivaksi.
4-Labs kaupallistaa mikro- ja nanoteknologiaosaamista
Eurooppalaisten huippututkimuslaitosten muodostama Heterogeneous Technology Alliance, HTA on perustanut yrityksen kaupallistamaan teknologista osaamistaan Euroopassa. 4-Labs keskittyy erityisesti Iso-Britannian, Italian ja Espanjan markkinoille uusia EU-maita unohtamatta. HTA:n jäseniä ovat VTT:n ohella sveitsiläinen CSEM, ranskalainen CEA ja saksalainen Fraunhofer-Gesellschaft.
  Muuta ajankohtaista
Uusia julkaisuja
Sidosryhmäjulkaisu VTT Impulssi uudistui - ilmoittaudu jakelulistalle

Copyright VTT 2009 • Osoite: PL 1000, 02044 VTT • Puhelin: 020 722 111 • Faksi: 020 722 7001 • info@vtt.fi