Uutiskirjeet VTT:n verkkosivuilla >>
 

4.3.2010


VTT Uutiskirje

02 | 2010
Hyvä vastaanottaja, VTT:n uutiskirje sisältää koosteen ajankohtaisista tiede-, teknologia-, liiketoimintasovellus- ja tutkimusuutisista sekä VTT:n ajankohtaisuutisista. Niiden lisäksi tiedotamme tulevista tapahtumista ja uusimmista julkaisuista. Uutiskirjeen linkit johtavat VTT:n verkkosivuille.

Voit liittyä jakeluun tai halutessasi poistua siitä osoitteessa: http://www.vtt.fi/uutiskirje_tilaaminen.htm 

 Tiede - vaikuttavuus - teknologian mahdollisuudet
Meriturvallisuutta tarkasteltava kansainvälisenä kokonaisuutena
Itämeren laivaliikenteen riskejä on tarkasteltu tähän asti vain alueilla, joissa on tunnistettu onnettomuusriskin mahdollisuus. Näillä alueilla eri maiden tekemät riskitarkastelut eivät ole kuitenkaan vertailukelpoisia. VTT:n mukaan koko Itämeren meriliikenteen turvallisuus kasvaisi, jos onnettomuusriskejä tarkasteltaisiin kaikissa maissa ja laajemmilla alueilla yhtäläisesti sovitun riskienarviointijärjestelmän mukaisesti.
VTT ja Itä-Suomen yliopisto kehittävät energiatehokkuuden seurantamenetelmiä
VTT ja Itä-Suomen yliopisto ovat käynnistäneet rinnakkaisen tutkimushankkeen. Tavoitteena on maalämpöpumppujen tuottaman mittaustiedon ja tarvittavien lisämittausten tehokas hyödyntäminen rakennusten energiatehokkuuden optimoinnissa ja tähän liittyvien palveluiden ja ohjelmistotyökalujen tuotteistamisessa. Lisäksi prosessiteollisuuden järjestelmien energiatehokkuuden osalta tavoitteena on prosessidataan liittyvien mallinnusmenetelmien hyödyntäminen tuotantoprosessien energiatehokkuudessa ja niiden kehittäminen ohjelmistotyökaluiksi.
Ihmisen elämä ICT-tuotteiden ja -palvelujen suunnittelun lähtökohdaksi
Miten saada teknologia nykyistä paremmin palvelemaan arkipäivän elämäämme? Miten ihmisen elämäntilanne, tarpeet, ominaisuudet ja taidot voidaan ottaa suunnittelussa huomioon? VTT:n erikoistutkija, filosofian tohtori Jaana Leikas on pohtinut näitä kysymyksiä Elämälähtöistä suunnittelua käsittelevässä väitöstyössään. Leikas tarjoaa väitöskirjassaan ihmislähtöisen vaihtoehdon perinteiselle, teknologiakeskeiselle suunnittelulle.
 Teknologiasta liiketoimintaa - sovellukset ja asiakashyödyt
VTT:ltä nopea kuvien analysointimenetelmä Alzheimerin taudin toteamiseksi
VTT on kehittänyt automaattisen menetelmän, joka mahdollistaa magneettikuvien analysoinnin muutamissa minuuteissa Alzheimerin taudin toteamiseksi. Analysoinnin tarkkuuden on osoitettu olevan verrattavissa asiantuntijoiden käsin tekemiin mittauksiin, joita pidetään toistaiseksi luotettavimpana menetelmänä. Kehitetyn menetelmän nopeus ja tarkkuus mahdollistavat menetelmän käyttämisen Alzheimerin taudin varhaisessa diagnostiikassa.
VTT kehitti metallituotteille tehokkaan ja ympäristöystävällisen pinnoitusmenetelmän
VTT on kehittänyt uusia esikäsittely- ja pinnoitusmenetelmiä, jotka soveltuvat sooli-geelipinnoitustekniikkaan. Uudella esikäsittelymenetelmällä voidaan parantaa merkittävästi sooli-geelipinnoitteiden kiinnipysyvyyttä. Esikäsittelymenetelmä perustuu kiinteän hiilidioksidin eli kuivajään käyttöön. Se on ympäristöystävällinen eikä synnytä yhtä suuria jätemääriä kuin perinteiset puhdistusmenetelmät. Toinen uusi menetelmä liittyy sooli-geelipinnoitteiden kovettamiseen. Siinä hyödynnetään kappaleisiin varastoitunutta lämpöenergiaa erillisen uunikuivauksen sijaan. VTT on jättänyt patenttihakemuksen kummastakin menetelmästä.
Elektroniikan muovailtavuudesta uusia mahdollisuuksia tuotesuunnitteluun
Elektroniikan ominaisuudet eivät enää aseta rajoituksia tuotteiden muotoilulle tulevaisuudessa, sillä valmistusteknologiat kehittyvät yhä edullisempaan ja muovattavampaan suuntaan. Elektronisia tuotteita voidaan muotoilla jatkossa vapaammin käyttämällä joustavaa materiaalia elektroniikkapiirien valmistuksessa nykyisten jäykkien ja tasomaisten piirilevyjen sijaan. Valmis tuote voi olla esimerkiksi osittain tai kokonaan joustava, aerodynaamisempi tai muutoin käyttäjän asettamat vaatimukset nykyistä paremmin huomioiva.
Moottoriveneiden sisätilamelua voidaan vähentää
Kotimaisille moottoriveneiden valmistajille meluisat ohjaamotilat ovat olleet pitkään ratkaisuaan odottava haaste. Moottoriveneiden sisätilojen meluun voidaan vaikuttaa. Äänen lähteen eristäminen on yksi tehokkaimmista keinoista melutason alentamiseen. VTT:n Hiljaiset veneet -projektissa tutkittiin sekä valmiisiin veneisiin sovellettavia, lyhyen tähtäimen ratkaisuja, että uusien veneiden suunnittelussa huomioitavia melutasoon vaikuttavia seikkoja.
  Muuta ajankohtaista
Uusia julkaisuja
Tilaa RSS-syötteitä VTT:n ajankohtaisista asioista

Copyright VTT 2010 • Osoite: PL 1000, 02044 VTT • Puhelin: 020 722 111 • Faksi: 020 722 7001 • info@vtt.fi