30.6.2009


VTT Uutiskirje

04 | 2009
Hyvä vastaanottaja, VTT:n uudistunut uutiskirje sisältää koosteen ajankohtaisista tiede-, teknologia-, liiketoimintasovellus- ja tutkimusuutisista sekä VTT:n ajankohtaisuutisista. Niiden lisäksi tiedotamme tulevista tapahtumista ja uusimmista julkaisuista. Uutiskirjeen linkit johtavat VTT:n verkkosivuille.

Voit liittyä jakeluun tai halutessasi poistua siitä osoitteessa: http://www.vtt.fi/uutiskirje_tilaaminen.htm 

 Tiede - vaikuttavuus - teknologian mahdollisuudet
VTT etsii uutta ja kannattavaa teollista käyttöä biomassalle
Kestäviä tuotteita voidaan valmistaa tulevaisuudessa bio- ja materiaalitekniikan avulla lähes päästöttömästi. Puu- ja muiden kuitupohjaisten tuotteiden merkitys kasvaa kaiken aikaa, sillä niiden valmistus on vähäpäästöistä ja luonnonvaroja niukasti kuluttavaa. VTT:n keskeisin tutkimuskohde on tällä hetkellä metsäteollisuuden sivuvirrat ja niiden hyödyntäminen biomateriaalien valmistuksessa. Sivuvirtojen hyödyntämisestä odotetaan syntyvän uutta liiketoimintaa ja kannattavuutta metsäteollisuudelle. VTT:n arvion mukaan kymmenen vuoden kuluttua markkinoille on tulossa tuotteita, joiden valmistuksessa hiili- ja vesijalanjälki on minimoitu. Ensimmäisenä markkinoille tulevat biomateriaaleista valmistetut pakkaukset.
 
VTT: Ilmastonmuutoksen hillinnän ohessa myös energiavarmuus suuri haaste EU:lle tulevaisuudessa
Energiavarmuuden ylläpitäminen tulee olemaan yhä suurempi haaste EU:lle, kun kilpailu maailman nopeasti hupenevista fossiilisista polttoainevaroista kiristyy. Uusiutuva energia saavuttaa merkittävän aseman koko EU:ssa lähivuosikymmeninä vain voimakkailla panostuksilla teknologian kehitykseen ja käyttöönottoon. Se toisi kuitenkin pidemmällä aikavälillä mukanaan myös huomattavaa kilpailuetua tuontienergiariippuvuuden pienenemisen ja sähkön markkinahinnan alentumisen myötä.
Uutta tutkimustietoa flavonoidien syöpää ehkäisevistä vaikutuksista
VTT:n, Turun yliopiston ja Suomen Syöpäinstituutin Säätiön tutkijat ovat löytäneet uutta tietoa flavonoidien vaikutuksista syöpäsoluihin. Tutkimustulokset voivat selittää, miksi eräillä flavonoideilla on syöpäsolujen kasvua hillitsevä ominaisuus. Flavonoidit ovat mm. marjoissa, vihanneksissa ja hedelmissä esiintyviä yhdisteitä, joilla usein
on terveyttä edistäviä vaikutuksia. Tutkimustulokset on julkistettu 2.6.2009
Carcinogenesis-lehdessä. 
Kosketusteknologia tuo uuden ulottuvuuden sosiaaliseen mediaan
VTT on kehittänyt uuden tavan luoda sosiaalisia verkostoja lähitunnistukseen perustuvalla NFC-teknologialla (Near Field Communication). Hot in the City -ratkaisussa kaveriverkostoja luodaan NFC-puhelinten kosketuksella. Se on maailman ensimmäinen NFC-puhelimella käytettävä sosiaalisen median palvelu. Sovellus voitti äskettäin kansainvälisen NFC Forum Global Competition -kilpailun. 
 Teknologiasta liiketoimintaa - sovellukset ja asiakashyödyt
PrintoCent-innovaatiokeskus: huippututkimustuloksista merkittävää liiketoimintaa
PrintoCent-innovaatiokeskusohjelma satsaa kolmen vuoden aikana 10 miljoonaa euroa painettavan elektroniikan ja optisen mittaustekniikan tutkimustulosten teollistamis- ja liiketoiminnallistamishankkeisiin. PrintoCent jalostaa käynnissä olevien tutkimus- ja kehityshankkeiden tuloksia liiketoiminnaksi prototyyppien ja tuotedemonstraattoreiden avulla.
VTT edistämässä EU:n ja USA:n liikennetutkimus- ja innovaatioyhteistyötä
Asiantuntijoiden tekemän selvityksen mukaan USA:n ja EU:n tutkimuskulttuureissa on eroja, joita voidaan hyödyntää ja luoda yhteisissä tutkimusohjelmissa uusia innovaatioita. EU:n ja USA:n liikennetutkimusta koordinoivien tahojen, ECTRI:n (European Conference of Transport Research Institutes) ja TRB:n (Transportation Research Board) selvityksessä
kartoitettiin ensimmäistä kertaa tutkimuksen roolia suhteessa liikennemarkkinoihin ja alan innovaatioihin. Tutkimusyhteistyötä on syytä lisätä, sillä tavoitteena on muodostaa tulevaisuudessa suurempia yhteisiä tutkimuskokonaisuuksia.
  Muuta ajankohtaista
Uusia julkaisuja
Energy Visions 2050 -kirja ilmestyi

Copyright VTT 2009 • Osoite: PL 1000, 02044 VTT • Puhelin: 020 722 111 • Faksi: 020 722 7001 • info@vtt.fi