Uutiskirjeet VTT:n verkkosivuilla
www.vtt.fi
18.10.2011

Tilaa VTT:n Uutiskirje tai peruuta tilaus
 
  Uutisia
VTT yhdisti kännykän ja mikroskoopin
Kamerakännykkään liitettävä optinen lisälaite muuttaa puhelimen tehokkaaksi mikroskoopiksi. Sillä päästään jopa alle millimetrin sadasosan tarkkuuteen asti. Laitteesta hyötyvät mm. painoteollisuus, kuluttajat, turvallisuus- ja jopa terveydenhuoltoala. Uusi suomalaisyritys KeepLoop Oy ja VTT ovat jo kaupallistamassa laitetta. Ensimmäiset teolliset sovellukset ja kuluttajamallit tulevat markkinoille ensi vuoden alussa. >>
 Tehokkaampaa vedenpuhdistusta suodattimien reaaliaikaisella seurannalla
NoFoul-projektissa tähdätään membraanisuodatusprosessien kustannus- ja energiatehokkuuden parantamiseen kehittämällä mittausmenetelmiä, joilla membraanien likaantumista voidaan seurata reaaliaikaisesti suodatuksen aikana. >>
   
 Uusista asuinalueista voidaan tehdä lähes päästöttömiä
VTT:n laskelmien perusteella kasvihuonepäästöjä voidaan pienentää 80 % tavanomaiseen lähiöön verrattuna, mutta se edellyttää toteutukselta koko alueen käsittävää ratkaisua. Kustannukset ovat noin 10 % suuremmat kuin tavanomaisen alueen. >>
 
 Kuluttajien valinnat ohjaavat yrityksiä ekologisiin pakkausratkaisuihin
Ympäristöystävälliset materiaalit ja ekologinen ajattelu valtaavat pakkausalaa nopeasti. Kehityksen moottorina on kuluttaja, jonka toiveita yritysten on myös pakkauskehityksessä seurattava pärjätäkseen kiristyvässä kilpailussa. Pakkausala siirtyykin uusiutuviin ja biohajoaviin materiaaleihin. >>
 
 VTT liittää videon painettuun mediaan
Lisätyn todellisuuden teknologia mahdollistaa enemmän kuin kuluttajat osaavat tällä hetkellä vielä edes toivoa. Esimerkiksi videon liittäminen painettuun mediaan on jo mahdollista. Seuraava askel on tuotteistaa painettu käyntikortti, jonka pinnalle saadaan ilmestymään esimerkiksi liikkuva hahmo. >>
 
 VTT mukana edistämässä köyhyysvaarassa olevien terveellistä ruokavaliota
VTT on mukana EU:n CHANCE-projektissa, jossa kehitetään houkuttelevia, kohtuuhintaisia ja terveellisiä elintarvikkeita, joilla voidaan ehkäistä köyhyysvaarassa olevien ihmisten yleisiä ravitsemusongelmia. >>
 
 Ekoteollinen puisto säästää ympäristöä
Tuotantotavalla voidaan vaikuttaa teollisuuden aiheuttamaan ympäristökuormitukseen. Ekoteollinen puisto, eli teolliseen symbioosiin perustuva tuotantotapa vähentää sellu- ja paperituotannon ympäristövaikutuksia ja lisää kilpailukykyä. Vähennyksiä syntyy erityisesti energiantuotannon kautta. >>
 
 
Lisää uutisia
   
  Ajankohtaista
 Uusia läpimurtoja aivotutkimuksessa
VTT mahdollistaa aivosairauksien varhaisemman diagnosoinnin yhdistelemällä eri teknologioita. >>
 
 Uutta liiketoimintaa kosketuspaneeliteknologiasta
VTT-lähtöinen spinoff-yritys TactoTek Oy yhdistää tunnettua FTIR kosketusteknologiaa uudenlaiseen painetun elektroniikan valmistusmenetelmään kehittääkseen ja valmistaakseen kosketuspaneeleja valtavirran sovelluksiin. >>
 
 Semanttinen tietomalli mahdollistaa tiedon tehokkaan hyödyntämisen
Monikappaledynamiikan mallitiedon kuvaamiseen semanttinen tietomalli tarjoaa luontevan menetelmän integroida erityyppistä tietoa ja tietämystä yhdeksi tietomallikokonaisuudeksi, mikä mahdollistaa tiedon merkittävästi tehokkaamman hyödyntämisen. >>
 
 
Muuta ajankohtaista
   
 Julkaisuja, tapahtumia
  VTT IMPULSSI: Lehti tieteestä, teknologiasta ja liiketoiminnasta
  Uusia julkaisuja
  Tapahtumia, seminaareja
  The Micronova Seminar on Grand Challenges - Great Opportunities

  

Uutiskirjeet VTT:n verkkosivuilla

Copyright VTT 2011 • Osoite: PL 1000, 02044 VTT • Puhelin: 020 722 111 • Faksi: 020 722 7001 • info@vtt.fi