Uutiskirjeet VTT:n verkkosivuilla >>

10.12.2010


VTT Uutiskirje

05 | 2010
Hyvä vastaanottaja, VTT:n uutiskirje sisältää koosteen ajankohtaisista tiede-, teknologia-, liiketoimintasovellus- ja tutkimusuutisista sekä VTT:n ajankohtaisuutisista. Niiden lisäksi tiedotamme tulevista tapahtumista ja uusimmista julkaisuista. Uutiskirjeen linkit johtavat VTT:n verkkosivuille.

Voit liittyä jakeluun tai halutessasi poistua siitä osoitteessa: http://www.vtt.fi/uutiskirje_tilaaminen.htm 

 Tiede - vaikuttavuus - teknologian mahdollisuudet
Carbon Capture and Storage -teknologialla voi olla merkittävä rooli kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä
VTT:n alustavien laskelmien mukaan 10...30 % Suomen hiilidioksidipäästöistä voidaan vähentää CCS-teknologian eli hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin avulla vuonna 2050. Tämä edellyttää kuitenkin päästöoikeuden hintatason nousua noin 70...90 euroon/hiilidioksiditonni vuoteen 2050 mennessä. CCS-teknologia (Carbon Capture and Storage) on tehokas keino vähentää hiilidioksidipäästöjä tulevaisuudessa.
 
VTT painoi hemoglobiinitestin paperille
VTT on kehittänyt menetelmän, jolla voi valmistaa paperista esimerkiksi terveyteen, hyvinvointiin ja ympäristöön liittyviä helppokäyttöisiä testejä painotekniikalla. Menetelmän toimivuuden VTT on todentanut painamalla hemoglobiinitestin eli valmistamalla paperin, joka ilmaisee, onko näytteessä hemoglobiinia. Painetun paperitestin avulla voidaan tutkia nopeasti ja helposti jonkin ainesosan olemassaolo. Testiä voidaan muokata eri tarkoituksiin esimerkiksi vaihtamalla paperiin painettava tunnistava vasta-aine toiseen.
 
 Teknologiasta liiketoimintaa - sovellukset ja asiakashyödyt
Poliisi tehostaa liikennevalvontaa VTT:n testilaitteiston avulla
Poliisi pyrkii tehostamaan turvavyö- ja ylinopeusvalvontaa monipuolisen testilaitteiston avulla. VTT:n kehittämä laitteisto mittaa myös ajoneuvojen turvaväliä, ympäristöpäästöjä ja tien pinnan liukkautta. Testilaitteisto on osa EU-projektia, jonka tarkoituksena on parantaa turvallisuutta ja vähentää onnettomuuksia tieliikenteessä. Laitteiston tekninen testivaihe jatkuu ensi vuoden lopulle. Testivaiheen ja poliisin ylijohdon hyväksynnän jälkeen laitteisto voidaan ottaa valvontakäyttöön. Projektiin osallistuu kaikkiaan 19 partneria Euroopasta, Tansaniasta ja Intiasta. Partnerit ovat yliopistoja, tutkimuslaitoksia, yrityksiä ja loppukäyttäjiä. Kolmivuotinen projekti päättyy ensi vuoden lopulla.
Kameravalvonnan uusi teknologia auttaa ehkäisemään terrori-iskuja
Julkisilla paikoilla on käytössä lukuisia kameravalvontajärjestelmiä, jotka kykenevät keräämään suuria määriä kuvamateriaalia. Toistaiseksi kuitenkin puuttuu tehokkaita tapoja analysoida automaattisesti kuvamassaa ja tunnistaa etukäteen mahdolliset riskitilanteet. VTT on mukana EU:n SUBITO -tutkimusprojektissa, joka kehittää tähän tarpeeseen tietoteknisiä ratkaisuja. Projektin tavoitteena on parantaa olemassa olevien kameravalvontajärjestelmien kuva-analyysiteknologiaa. Projektissa kehitettävän sovelluksen avulla kamerat tunnistavat automaattisesti hylätyt matkatavarat ja saavat nopeasti selville tavaran jättäneen henkilön sekä hänen käyttämänsä kulkureitin.
  VTT:n ajankohtaisuutisia
VTT:n virallinen nimi muuttuu, VTT-lyhenne säilyy
VTT:n nimi vaihtuu 1.12.2010 voimaan astuvan lain myötä. Uusi virallinen nimi on Teknologian tutkimuskeskus VTT. Suomenkielisessä viestinnässä käytetään edelleen lyhytnimeä VTT. Uusi laki antaa entistä paremmat mahdollisuudet kehittää tutkimuskeskuksen toimintaa ja se ajanmukaistaa VTT:tä koskevan lainsäädännön vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia ja lainsäädännön vaatimuksia.
Kemira ja VTT avaavat yhteisen tutkimuskeskuksen Brasiliaan
VTT ja Kemira Oyj avaavat uuden, yhteisen tutkimuskeskuksen São Paulossa Brasiliassa. Tutkimuskeskus keskittyy erityisesti vesikemiaan ja biomassan hyödyntämiseen. Keskuksen toiminta alkaa vuoden 2010 lopussa. VTT:n ensisijainen tehtävä tutkimuskeskuksessa on kehittää paikallisten yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa biomassan hyödyntämistä kemikaaleiksi, energiaksi (biopolttonesteet) ja sellupohjaisiksi tuotteiksi. VTT:n tavoitteena on toimia läheisessä yhteistyössä Kemiran lisäksi myös muiden Brasiliassa toimivien suomalaisyhtiöiden kanssa.
Tiedebarometri 2010: VTT on luotetuin tutkimusorganisaatio
VTT on Tiedebarometri 2010 -tutkimuksen mukaan luotetuin tutkimusorganisaatio. Tieteen tiedotus ry:n teettämä Tiedebarometri 2010 on vuonna 2001 alkaneen tutkimussarjan neljäs julkaisu. 61 % vastaajista koki hyvin suurta tai melko suurta luottamusta VTT:tä kohtaan ja 9 % melko tai hyvin vähäistä. Vaikea sanoa -vastauksien osuus VTT:n kohdalla oli 29 %. Tutkimusorganisaatioiden tunnettuus näkyi osaltaan vaikea sanoa -vastauksien osuudessa. Esimerkiksi Suomen Akatemian (48 %/12 %) ja Tekesin (45 %/13 %) saamat tulokset ilmentävät luottamusta instituutioita kohtaan, mutta niiden heikompi tunnettuus (suuret "vaikea sanoa" -osuudet) heikentävät niiden asemaa vertailussa, tutkimuksessa mainitaan.
 
  Teknologia ja kuluttaja
Syntymärekisteröinti kännykän avulla edistää kansalaisoikeuksia kehitysmaissa
  Rauhanprosesseihin ja konfliktien ratkaisuun erikoistunut Crisis Management Initiative (CMI) -järjestö ja VTT aloittavat yhteistyön tieto- ja viestintäteknologian soveltamisessa kehitysmaissa. VTT vetää puoliväliarvioinnin CMI:n hankkeessa, jonka tavoitteena on hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa kriiseistä toipuvissa yhteisöissä ja yhteiskunnissa.
Ekotehokas lähiöuudistus saa asukkaat viihtymään kerrostaloalueilla
Valtaosa Suomen lähiöistä on perusparannuksen tarpeessa: ne kuluttavat runsaasti energiaa eivätkä houkuttele asukkaita hyvästä sijainnistaan huolimatta. Olemassa olevan rakennuskannan energia- ja ekotehokkuutta on tärkeä parantaa, sillä uudisrakentamisen energiavaatimukset eivät riitä vastaamaan kansainvälisiin ilmastotavoitteisiin. Lähiöiden uudistaminen edellyttää myös palvelujen kehittämistä ja asukkaiden viihtyvyyden parantamista. Riihimäen Peltosaari näyttää suuntaa taantuvien asuinalueiden imagon nostamisessa.
  Muuta ajankohtaista
Uusia julkaisuja
 

Copyright VTT 2010 • Osoite: PL 1000, 02044 VTT • Puhelin: 020 722 111 • Faksi: 020 722 7001 • info@vtt.fi