16.10.2009


VTT Uutiskirje

06 | 2009
Hyvä vastaanottaja, VTT:n uudistunut uutiskirje sisältää koosteen ajankohtaisista tiede-, teknologia-, liiketoimintasovellus- ja tutkimusuutisista sekä VTT:n ajankohtaisuutisista. Niiden lisäksi tiedotamme tulevista tapahtumista ja uusimmista julkaisuista. Uutiskirjeen linkit johtavat VTT:n verkkosivuille.

Voit liittyä jakeluun tai halutessasi poistua siitä osoitteessa: http://www.vtt.fi/uutiskirje_tilaaminen.htm 

 Tiede - vaikuttavuus - teknologian mahdollisuudet
Talotekniikan helppokäyttöisyys edistää tyytyväisyyttä ja vähentää energiankulutusta
VTT:ltä opas talotekniikan käytettävyydestä

Talotekniikan, kuten lämmitys-, jäähdytys-, ilmanvaihto- ja valaistusjärjestelmien, käytön tulisi olla nykyistä helpompaa. Suhteellisen yksinkertaisilla talotekniikan käytettävyyden parannuksilla voidaan edistää merkittävästi ihmisten tyytyväisyyttä sisäolosuhteisiin ja talotekniikkaan yleensä. Talotekniikan hyvä käytettävyys parantaa myös energiatehokkuutta, sillä se vähentää laitteiden epätarkoituksenmukaista käyttöä. VTT on julkaissut oppaan talotekniikan käytettävyyden kehittämiseksi. Siinä esitetään mm. talotekniikan käyttäjäkeskeiset suunnitteluperiaatteet, joita hyödyntämällä tyypillisimpiä käytettävyysongelmia voidaan välttää.

 
Biojalostamon avulla eroon jätevuorista?
Suomessa 60 % yhdyskuntajätteistä sijoitetaan kaatopaikoille. Osaa jätteistä voitaisiin kuitenkin uuden teknologian avulla hyödyntää uudelleen. VTT selvitti, miten yhdyskuntajätteet soveltuisivat polttoaine-etanolia tuottavan biojalostamon raaka-aineeksi. Erilliskerätyn biojätteen todettiin sopivan hyvin etanolin tuottoon nykyteknologiallakin. Sen volyymit ovat kuitenkin suhteellisen pieniä. Sekajätteen volyymit ovat suuremmat, mutta sekajätteen tehokas hyödyntäminen edellyttää raaka-aineen lajittelua joko keräyksen yhteydessä tai jätteenkäsittelylaitoksessa ja prosessien edelleen kehittämistä, muun muassa esikäsittelyjen optimointia.
Happipoltolla voidaan vähentää hiilidioksidipäästöjä
Menetelmä soveltuu erityisesti suomalaiseen energiatuotantoon

VTT:n koordinoiman kolmivuotisen hankkeen lupaavat tulokset ovat kannustaneet energiateollisuutta laajentamaan kokeiluja hiilidioksidin keräykseen happipolton avulla. Happipoltto sopii hyvin Suomessa yleiseen yhdistettyyn sähkön ja lämmöntuotantoratkaisuihin. Menetelmä luo mahdollisuudet hidastaa ilmastonmuutosta ja parantaa yritysten kilpailukykyä.

Korkean teknologian turvallisuustuotteiden kysynnän kasvu yleistä talouskehitystä nopeampaa
Turvallisuustuotteiden ja -palvelujen kysynnän kasvu on nopeampaa kuin yleinen talouskehitys. Potentiaali on korkeamman teknologian tuotteissa, kokonaisjärjestelmissä ja niihin nojaavassa palveluliiketoiminnassa.
 Teknologiasta liiketoimintaa - sovellukset ja asiakashyödyt
VTT kehitti yhteistyökumppaneineen tehokkaan varoitusjärjestelmän uhkatilanteiden hallintaan
Kansalaisten turvallisuus paranee suuronnettomuustilanteissa

VTT on kehittänyt yhdessä Ilmatieteen laitoksen, TKK:n ja HY:n seismologian laitoksen kanssa kansallisen hälytys-, tilannekuva- ja varoitusjärjestelmän kemikaali- ja luonnononnettomuustilanteisiin. Järjestelmä tukee esimerkiksi kemikaalionnettomuuksien ja maajäristysten jälkitilanteen hallintaa tuomalla päättäjille tarpeellista tietoa itse tapahtumasta ja luomalla yhteistä tilannekuvaa. Uuden järjestelmän avulla pelastustoimet voidaan kohdistaa nykyistä tehokkaammin. Ensimmäinen pilottijärjestelmä on jo toteutettu eräällä Kemiran tehtaalla.

Tulevaisuuden saha tuottaa erikoistuotteita mittaustekniikan ja ohjausjärjestelmien avulla
Puun arvosaantoa voidaan parantaa 10 - 30 %

Sahateollisuuden tuotteita ja tuottavuutta on mahdollista kehittää mittaustekniikan, ohjausjärjestelmien ja järjestelmien itseoppivuuden avulla. VTT kehitti SisuPUU-projektissa tuotantojärjestelmiä, joiden avulla voidaan nykyistä tehokkaammin ja joustavammin valmistaa erilaatuisesta puumateriaalista tarkasti määritellyt ominaisuudet omaavaa erikoissahatavaraa. Liittämällä tuotteisiinsa palveluja sahat palvelevat entistä paremmin puutavaran jalostajia ja lisäävät jalostusketjun tehokkuutta.

Painetusta älystä uutta liiketoimintaa Espanjan Navarran alueen teollisuudelle
Tarvittava osaaminen ja uusi liiketoiminta rakennetaan VTT:n viitoittaman tiekartan perusteella

Espanjan Navarran maakuntaan rakennetaan huippuluokan painetun älyn osaamiskeskus. VTT toimittaa Asociación de la Industria Navarra -instituutille osaamiskeskuksen rakentamista varten painettavan älyn tiekarttatutkimuksen. Tutkimus viitoittaa, millaista osaamista painetun älyn tutkimukseen ja kehittämiseen tarvitaan tulevaisuudessa ja millaisia sovelluksia valituille teollisuudenaloille on odotettavissa. Tulevalta osaamiskeskukselta odotetaan merkittävää uutta liiketoimintaa ja tukea maakunnan jo vahvoille aloille.

  Muuta ajankohtaista
Uusia julkaisuja
 

Copyright VTT 2009 • Osoite: PL 1000, 02044 VTT • Puhelin: 020 722 111 • Faksi: 020 722 7001 • info@vtt.fi