Uutiskirjeet VTT:n verkkosivuilla >>
 

10.12.2009


VTT Uutiskirje

08 | 2009
Hyvä vastaanottaja, VTT:n uudistunut uutiskirje sisältää koosteen ajankohtaisista tiede-, teknologia-, liiketoimintasovellus- ja tutkimusuutisista sekä VTT:n ajankohtaisuutisista. Niiden lisäksi tiedotamme tulevista tapahtumista ja uusimmista julkaisuista. Uutiskirjeen linkit johtavat VTT:n verkkosivuille.

Voit liittyä jakeluun tai halutessasi poistua siitä osoitteessa: http://www.vtt.fi/uutiskirje_tilaaminen.htm 

 Tiede - vaikuttavuus - teknologian mahdollisuudet
Ruokohelven viljelymahdollisuudet hyvät Keski-Suomessa
Keski-Suomessa on tänä vuonna käynnistynyt hanke, jonka tavoitteena on ruokohelven viljelyn lisääminen polttoaineeksi maakunnan alueella. Potentiaalista käyttöä on jopa 8000-9000 ha viljelyalalle, kun nykyinen helpiala on 1400 ha. Helpi on sekä viljelyn että polton kannalta ympäristöystävällinen lisäpolttoaine polttolaitoksille käytettäväksi pääpolttoaineiden kanssa seoksena. Voimalaitokset hyötyvät myös päästökaupassa ruokohelven käytöstä, sillä helvellä voidaan korvata fossiilisia polttoaineita. Ruokohelpeä on tarkoitus käyttää muun muassa Jyväskylän Energian voimalaitoksissa.
Kännykän ja painetun kirjan yhdistelmä toimii sujuvasti opetuksessa
VTT selvitti painetun kirjan ominaisuuksien laajentamista käyttämällä hybridioppikirjaa eli kirjan ja kännykän yhdistelmää opetuksessa. Hämeenlinnan Yhteiskoulun kuudennella luokalla opis-keltiin englantia hybridioppikirjan avulla kolmen viikon ajan. Koululaisten oppimisvälineinä olivat tavallinen englannin oppikirja sekä kännykkä, jossa oli käytössä VTT:n kehittämä IMediaLink-kuvantunnistussovellus.
 Teknologiasta liiketoimintaa - sovellukset ja asiakashyödyt
VTT:n ja Hosokawa-Alpine AG:n yhteistyön avulla aiempaa taloudellisempia viljojen fraktiointiprosesseja
VTT:llä on usean vuoden ajan aktiivisesti kehitetty teknologioita viljojen, marjojen ja kasvisten fraktiointiin. Fraktioinnissa kasvimateriaalin eri komponentit erotetaan toisistaan. Tavoitteena ovat olleet erilaiset kuitujakeet sekä runsaasti proteiineja tai bioaktiivisia yhdisteitä sisältävät jakeet. Päästäkseen prosessien kehityksessä teolliseen mittakaavaan, VTT on solminut yhteistyösopimuksen saksalaisen laitevalmistajan Hosokawa-Alpine AG:n kanssa. Yhteistyössä laitevalmistajan kanssa VTT pystyy tarjoamaan elintarvikeyrityksille ison mittakaavan fraktiointiprosessin sekä tarkempaa tietoa prosessikustannuslaskelmien ja investointisuunnitelmien tueksi.
Uutta kaiutinteknologiaa VTT:ltä
VTT:llä on kehitetty uudentyyppinen kaiutinelementti, jonka toiminta perustuu termoakustiseen ilmiöön. Toistaiseksi hyviä termoakustisia kaiuttimia ei ole pystytty valmistamaan teollisesti, joten VTT:n kehittämä ilmasiltapohjainen kaiutinratkaisu avaa lukuisia sovellusmahdollisuuksia erityisesti kaikuluotain-, etäisyysmittaus- ja ultraääniteknologioille.
VTT kehitti uusia ekotehokkaita ratkaisuja jätteenkäsittelykeskusten vesienhallintaan
VTT on kehittänyt uusia, ekotehokkaita ratkaisuja jätteenkäsittelykeskusten ja teollisuuden kaa-topaikkojen vesien käsittelyyn ja hallintaan. Vesien käsittelyä ja kierrätystä kehittämällä vähen-netään ympäristöön joutuvia päästöjä ja alueen veden kulutusta. Sopivia ratkaisuja erityisesti metalli- ja suolapitoisten vesien käsittelyssä voivat olla biologinen sulfaatinpelkistys ja reaktiiviset jäte- ja sivutuotemateriaalit. Kustannustehokkaasti toteutettu vesien erilliskäsittely voi olla varteenotettava vaihtoehto jätteenkäsittelykeskusten vesien johtamiselle kunnalliseen puhdistuslaitokseen.
 VTT:n ajankohtaisuutisia
VTT:n koordinoima NFC-projekti voitti kultaa ITEA-kilpailussa
 ITEAn kultainen Achievement Award 2009 myönnettiin SmartTouch-projektille. ITEAn (Information Technology for European Advancement)lautakunta arvosti erityisesti projektissa luodun alustan ja konseptien yksinkertaista ja vuorovaikutteista käyttäjäkeskeisyyttä, jotka perustuvat NFC (near field communication)-teknologiaan. Se on RFID:hen pohjautuva lyhyen kantaman langaton teknologia, jonka etuja ovat helppous, turvallisuus ja edullisuus. Projektin tuloksena on syntynyt jo 22 kaupallista tuotetta.
 
  Muuta ajankohtaista
Uusia julkaisuja
Tilaa RSS-syötteitä VTT:n ajankohtaisista asioista

Copyright VTT 2009 • Osoite: PL 1000, 02044 VTT • Puhelin: 020 722 111 • Faksi: 020 722 7001 • info@vtt.fi