VTT är en opartisk expertorganisation som utför tekniskt och tekniskekonomiskt forsknings- och utvecklingsarbete. Med sitt kunnande och kompetens skapar VTT innovationer och mervärde som producerar välfärd för samhället och förbättrar kundernas konkurrenskraft.
17.03.2014

Framtidens kommandobrygga gör även den osynliga verkligheten synlig

VTT och Rolls-Royce har planerat hur kommandobryggorna på bogserbåtar, fraktfartyg och oljeborrningsplattformarnas underhållsfartyg fungerar 2025. Lösningsmodellerna bygger på Rolls-Royces konstruktörserfarenhet och expertisen hos fartygsbefäl som arbetar på kommandobryggan. Visionerna om arbetet på framtidens kommandobryggor utformades till berättelser, konceptbilder och slutningen till animerade 3D-videor, som skapades av TrollVFX. Enligt visionen för framtiden inom sjöfarten kan fartygen också styras på distans. VTT forskar detta ämne i ett nytt projekt.Läs mer...