Medialle

Luomme teknologiasta ja tieteestä ainutkertaisia tuloksia ihmisille

 VTT NewsPublisher

VTT NYT!
Image 1
20.03.2018
Biotalous

Uusi julkaisu Suomen metsävarojen hyödyntämisestä energiantuotannossa

Uusiutuvaa energiaa edistävä organisaatio IRENA julkaisi raportin, joka esittelee Suomen kestävän kehityksen mukaista, tehokasta ja innovatiivista puuenergian käyttöä. Raportti verkossa: www.irena.org/publications/2018/Mar/Bioenergy-from-Finnish-forests
Image 1
16.03.2018
Biotalous

Luken ja VTT:n uusi yhteistyö Bioruukissa nopeuttaa yritysten uusien tuotteiden pääsyä markkinoille

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy yhdistävät osaamisensa VTT:n Bioruukissa Espoossa.
Image 1
15.03.2018
Digitaalinen maailma

VTT kokosi viestien salausmenetelmät oppaaksi - Näin suojaat viestisi

Viestien salaaminen on entistä tärkeämpää digitaalisissa tietoverkoissa, joissa salaamattomat sanomat ovat hyvinkin monien nähtävillä.
Image 1
14.03.2018
Terveys ja hyvinvointi

Kuluttajille elinvoimaa uudentyyppisistä ruokapalveluista

VTT on kehittänyt Vital Selfie -projektissa ruokaan ja syömiseen liittyviä tuotteita ja palveluja, joissa hyödynnetään uusimpia teknologioita ja käytäntöjä. Projekti tukee kotimaista elintarviketeollisuutta, joka tähtää vientiin erilaisille kuluttajaryhm

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 Ajankohtaista

20.03.2018 Lehdistötiedote

Uusi julkaisu Suomen metsävarojen hyödyntämisestä energiantuotannossa

Uusiutuvaa energiaa edistävä organisaatio IRENA julkaisi raportin, joka esittelee Suomen kestävän kehityksen mukaista, tehokasta ja innovatiivista puuenergian käyttöä. Raportti verkossa: www.irena.org/publications/2018/Mar/Bioenergy-from-Finnish-forests 16.03.2018 Lehdistötiedote

Luken ja VTT:n uusi yhteistyö Bioruukissa nopeuttaa yritysten uusien tuotteiden pääsyä markkinoille

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy yhdistävät osaamisensa VTT:n Bioruukissa Espoossa.15.03.2018 Lehdistötiedote

VTT kokosi viestien salausmenetelmät oppaaksi - Näin suojaat viestisi

Viestien salaaminen on entistä tärkeämpää digitaalisissa tietoverkoissa, joissa salaamattomat sanomat ovat hyvinkin monien nähtävillä. 14.03.2018 Lehdistötiedote

Kuluttajille elinvoimaa uudentyyppisistä ruokapalveluista

VTT on kehittänyt Vital Selfie -projektissa ruokaan ja syömiseen liittyviä tuotteita ja palveluja, joissa hyödynnetään uusimpia teknologioita ja käytäntöjä. Projekti tukee kotimaista elintarviketeollisuutta, joka tähtää vientiin erilaisille kuluttajaryhm13.03.2018

Laaja yhteenliittymä strategisten julkisten hankintojen tueksi

Suomalaisia kestäviä ja innovatiivisia julkisia hankintoja edistetään jatkossa laaja-alaisen KEINO-verkostoyhteistyön kautta.13.03.2018 Lehdistötiedote

Maistuvaa superruokaa kasvisoluviljelmistä

Teknologian tutkimuskeskus VTT kehittää uutta ja lupaavaa teknologiaa tuottaa terveellistä ja maistuvaa kasvipohjaista ruokaa soluviljeltyteknologian avulla ilman peltoja. Kehitystyö saavutti uuden tason tutkimuksessa, jossa selvitettiin lakan, puolukan 13.03.2018 Lehdistötiedote

VTT ja japanilainen Hitachi aloittavat yhteistyön

VTT ja Hitachi High-Technologies Corporation ovat tehneet aiesopimuksen, joka koskee yhteistyön aloittamista piifotoniikan ja optisen tiedonsiirron kehittämisessä ja kaupallistamisessa.12.03.2018 Lehdistötiedote

Eurooppalaisille startup- ja pk-yrityksille oma robotiikkakiihdyttämö

Seuraavien kolmen vuoden aikana Robot Union valitsee 40 yritystä, jotka pääsevät kehittämään valmistus-, elintarvike- ja terveysteollisuuteen sekä julkiseen infrastruktuuriin liittyvää robotiikkaa. 07.03.2018 Uutinen

Naisten rooli vahva VTT:n johdossa - "Monimuotoisuus on avain innovointiin"

Naisjohtajien osuus VTT:n konsernissa on 42 prosenttia, ja yrityksen johtoryhmän kahdeksasta jäsenestä viisi on naista. 07.03.2018 Lehdistötiedote

Sähköbussin energiankulutusta vähentävät VTT-innovaatiot koekäytössä HSL:n linjalla

Helsingissä HSL:n linjalla 23 kokeillaan kahta sähköbussin energiankulutusta vähentävää VTT:n innovaatiota osana isoa eurooppalaishanketta. 05.03.2018 Ajankohtaista

Asiakastarina: Kasvitaudit löytyvät uudella teknologialla aiemmin, tarkemmin ja nopeammin

Specim halusi pienentää kemialliseen kuvantamiseen käytetyn laitteen suurikokoisista teollisuuslaitteistoista järjestelmäkameran kokoiseksi, kannettavaksi laitteeksi, jolla kasvien stressitilaa ja kasvitauteja voidaan seurata aikaisempia menetelmiä tehok05.03.2018 Ajankohtaista

Väitös: Ydinvoimalaitosten polttoainesauvojen käyttäytyminen onnettomuustilanteissa

VTT:n tutkija, diplomi-insinööri Asko Arkoma mallinsi väitöskirjassaan ydinvoimalaitosten polttoainesauvojen käyttäytymistä suunnitteluperusteisissa onnettomuustilanteissa01.03.2018 Lehdistötiedote

VTT arvioi vähähiilisen rakentamisen ohjauskeinojen vaikutuksia – merkittävin päästövähennys saavutettavissa kansallisen raja-arvon asettamisella

Rakentaminen vastaa Suomessa noin kolmasosaa kaikista ihmisen synnyttämistä kasvihuonekaasupäästöistä. Päästöjä syntyy paitsi rakentamisesta ja rakennusten käytöstä myös rakennusmateriaalien valmistuksesta. 01.03.2018 Lehdistötiedote

Ilmari Lastikka VTT:n kansainvälisten asioiden johtajaksi

VTT:n kansainvälisten asioiden johtajaksi on nimitetty 1.4.2018 lähtien diplomi-insinööri Ilmari Lastikka. Tehtävä on uusi VTT:llä, ja toimenkuvaan kuuluu VTT:n tunnettavuuden lisääminen muun muassa eurooppalaisissa vaikuttajapiireissä sekä verkostoitumi01.03.2018 Lehdistötiedote

Mika Toikka VTT:n kaupallisten toimintojen johtajaksi

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kaupallisista toiminnoista vastaavaksi johtajaksi ja VTT:n johtoryhmän jäseneksi on nimitetty diplomi-insinööri Mika Toikka. 01.03.2018 Lehdistötiedote

Jenni Santalo VTT:n markkinointi- ja viestintäjohtajaksi

Filosofian maisteri Jenni Santalo on nimitetty 1.2.2018 lähtien Teknologian tutkimuskeskus VTT:n markkinointi- ja viestintäjohtajaksi. 01.03.2018 Lehdistötiedote

Sonja Hilavuo VTT:n myynti- ja kumppanuusjohtajaksi

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n Myynti- ja asiakaskumppanuudet -yksikön johtajaksi on nimitetty diplomi-insinööri Sonja Hilavuo. 01.03.2018 Ajankohtaista

Asiakkaiden tarpeet ja liiketoimintamahdollisuudet keskiöön - VTT uudistaa kaupallisia toimintojaan

VTT perustaa Kaupalliset toiminnot eli Commercial Operations -yksikön 1.3.2018.28.02.2018 Lehdistötiedote

Yhteiset digitaaliset alustat ja tietojärjestelmät edistämään maakuntauudistusta

​Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Lapin ELY-keskus ja TE-toimisto selvittivät yrityspalvelujen sähköisiä järjestelmiä ja kehittämistä. Maakuntauudistuksen myötä nykyiset TE- ja yrityspalvelut yhdistetään kasvupalveluksi ja siirtyvät uusien maakuntien 23.02.2018 Ajankohtaista

Kilpailuviranomaisen päätökselle VTT Expert Services -konsernin kaupasta kolmen kuukauden lisäaika

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on ilmoittanut siirtymisestä toiseen vaiheeseen VTT Expert Services -konsernin kaupan tutkinnassa.

 Lehdistötiedotteet

20.03.2018 Biotalous

Uusi julkaisu Suomen metsävarojen hyödyntämisestä energiantuotannossa

Uusiutuvaa energiaa edistävä organisaatio IRENA julkaisi raportin, joka esittelee Suomen kestävän kehityksen mukaista, tehokasta ja innovatiivista puuenergian käyttöä. Raportti verkossa: www.irena.org/publications/2018/Mar/Bioenergy-from-Finnish-forests 16.03.2018 Biotalous

Luken ja VTT:n uusi yhteistyö Bioruukissa nopeuttaa yritysten uusien tuotteiden pääsyä markkinoille

Luonnonvarakeskus (Luke) ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy yhdistävät osaamisensa VTT:n Bioruukissa Espoossa.15.03.2018 Digitaalinen maailma

VTT kokosi viestien salausmenetelmät oppaaksi - Näin suojaat viestisi

Viestien salaaminen on entistä tärkeämpää digitaalisissa tietoverkoissa, joissa salaamattomat sanomat ovat hyvinkin monien nähtävillä. 14.03.2018 Terveys ja hyvinvointi

Kuluttajille elinvoimaa uudentyyppisistä ruokapalveluista

VTT on kehittänyt Vital Selfie -projektissa ruokaan ja syömiseen liittyviä tuotteita ja palveluja, joissa hyödynnetään uusimpia teknologioita ja käytäntöjä. Projekti tukee kotimaista elintarviketeollisuutta, joka tähtää vientiin erilaisille kuluttajaryhm13.03.2018 Biotalous

Maistuvaa superruokaa kasvisoluviljelmistä

Teknologian tutkimuskeskus VTT kehittää uutta ja lupaavaa teknologiaa tuottaa terveellistä ja maistuvaa kasvipohjaista ruokaa soluviljeltyteknologian avulla ilman peltoja. Kehitystyö saavutti uuden tason tutkimuksessa, jossa selvitettiin lakan, puolukan 13.03.2018 Digitaalinen maailma

VTT ja japanilainen Hitachi aloittavat yhteistyön

VTT ja Hitachi High-Technologies Corporation ovat tehneet aiesopimuksen, joka koskee yhteistyön aloittamista piifotoniikan ja optisen tiedonsiirron kehittämisessä ja kaupallistamisessa.12.03.2018

Eurooppalaisille startup- ja pk-yrityksille oma robotiikkakiihdyttämö

Seuraavien kolmen vuoden aikana Robot Union valitsee 40 yritystä, jotka pääsevät kehittämään valmistus-, elintarvike- ja terveysteollisuuteen sekä julkiseen infrastruktuuriin liittyvää robotiikkaa. 07.03.2018

Sähköbussin energiankulutusta vähentävät VTT-innovaatiot koekäytössä HSL:n linjalla

Helsingissä HSL:n linjalla 23 kokeillaan kahta sähköbussin energiankulutusta vähentävää VTT:n innovaatiota osana isoa eurooppalaishanketta. 01.03.2018 Vähähiilinen energia

VTT arvioi vähähiilisen rakentamisen ohjauskeinojen vaikutuksia – merkittävin päästövähennys saavutettavissa kansallisen raja-arvon asettamisella

Rakentaminen vastaa Suomessa noin kolmasosaa kaikista ihmisen synnyttämistä kasvihuonekaasupäästöistä. Päästöjä syntyy paitsi rakentamisesta ja rakennusten käytöstä myös rakennusmateriaalien valmistuksesta. 01.03.2018

Ilmari Lastikka VTT:n kansainvälisten asioiden johtajaksi

VTT:n kansainvälisten asioiden johtajaksi on nimitetty 1.4.2018 lähtien diplomi-insinööri Ilmari Lastikka. Tehtävä on uusi VTT:llä, ja toimenkuvaan kuuluu VTT:n tunnettavuuden lisääminen muun muassa eurooppalaisissa vaikuttajapiireissä sekä verkostoitumi01.03.2018

Mika Toikka VTT:n kaupallisten toimintojen johtajaksi

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kaupallisista toiminnoista vastaavaksi johtajaksi ja VTT:n johtoryhmän jäseneksi on nimitetty diplomi-insinööri Mika Toikka. 01.03.2018

Jenni Santalo VTT:n markkinointi- ja viestintäjohtajaksi

Filosofian maisteri Jenni Santalo on nimitetty 1.2.2018 lähtien Teknologian tutkimuskeskus VTT:n markkinointi- ja viestintäjohtajaksi. 01.03.2018

Sonja Hilavuo VTT:n myynti- ja kumppanuusjohtajaksi

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n Myynti- ja asiakaskumppanuudet -yksikön johtajaksi on nimitetty diplomi-insinööri Sonja Hilavuo. 28.02.2018 Digitaalinen maailma

Yhteiset digitaaliset alustat ja tietojärjestelmät edistämään maakuntauudistusta

​Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Lapin ELY-keskus ja TE-toimisto selvittivät yrityspalvelujen sähköisiä järjestelmiä ja kehittämistä. Maakuntauudistuksen myötä nykyiset TE- ja yrityspalvelut yhdistetään kasvupalveluksi ja siirtyvät uusien maakuntien 21.02.2018 Digitaalinen maailma

Jussi Hiltunen painetun älyn tutkimusprofessoriksi VTT:lle

TkT Jussi Hiltunen on aloittanut VTT:llä painetun älyn tutkimusprofessorina. Hän vastaa painetun elektroniikan ja optiikan tutkimuksen edistämisestä kohti sovellettua hyödyntämistä. Tavoitteena on kasvattaa painomenetelmien osuutta kokonaisvalmistusketju20.02.2018 Biotalous

Selluloosapohjaisten sähköeristekomponenttien valmistukseen kehitetään NOVUM-hankkeessa järkevämpiä menetelmiä

Selluloosa on yleisesti käytetty raaka-aine sähköeristekomponenteissa, mutta korkealuokkaisten tuotteiden valmistus on työvoimavaltaista ja hidasta. 20.02.2018 Biotalous

Vedenpuhdistukseen räätälöity kalvo puusta

Vesi tunnetusti vähentää selluloosapohjaisten materiaalien käytettävyyttä, ja nanoselluloosa on sille erityisen herkkä, koska sen pinta-ala on suuri ja hydrofiilisiä ryhmiä on runsaasti. 20.02.2018 Digitaalinen maailma

VTT ja Neonelektro tekivät ledivalomainoksesta kevyen, taipuisan ja energiatehokkaan

VTT ja Neonelektro Oy kehittivät eurooppalaishankkeessa uudenlaisia ledinäyttöjä, joissa yhdistyvät rullalta-rullalle -massavalmistustekniikan mahdollistama taipuisuus, edullisuus ja hyvä tekninen suorituskyky. 12.02.2018 Kestävät ja älykkäät yhdyskunnat

Älykäs valaistus tuo huvia ja hyötyä kaupunkilaisille - energiansäästö tutkitusti jopa yli 50 %

VTT:n koordinoiman kotimaisen SenCity-hankkeen tulokset osoittivat, että älyvalaistuksella voidaan saavuttaa jopa yli 50 %:n energiansäästö. 08.02.2018

VTT:ltä spinnannut GrainSense käynnisti viljalaadun mittauslaitteen myynnin viljelijöille

Oululainen start-up-yritys GrainSense Oy aloitti ensimmäisen viljelijöille suunnitellun käsikäyttöisen viljalaadun mittauslaitteen myynnin.

​​

 Tulevia tapahtumia