Sign In

Terästeollisuuden kuonasta arvokasta tuotetta – pilotointi käynnissä Suomessa

1.11.2016

Renotech Oy ja Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy kehittävät menetelmää, jolla osa tulenkestävien keraamien raaka-aineesta voidaan korvata terästeollisuudessa syntyvällä kuonamateriaalilla.

Euroopan terästeollisuus tuotti noin 21,4 miljoonaa tonnia kuonaa vuonna 2012. Siitä neljännes jäi käyttämättä uudelleen. Perinteisesti kuonaa käytetään maanrakennuksessa esimerkiksi tienpohjien eristeaineena. EU:n RESLAG-projektissa kehitetään menetelmiä kuonan hyödyntämiseksi erilaisissa energiateollisuuden sovelluksissa.

Suomalainen Renotech Oy johtaa yhtä RESLAG-projektin pilotointihankkeista ja kehittää parhaillaan Teknologian tutkimuskeskus VTT:n kanssa tulenkestävää keraamia eli refraktorikeraamia. Refraktorikeraameja valmistetaan vuositasolla noin 5,5 milj. tonnia Euroopassa, josta noin 70 prosenttia arvioidaan menevän rauta-ja terästeollisuuden käyttöön. Käyttökohteita ovat muun muassa terästeollisuuden sulatusuunien vuoraukset ja polttouunien, voimalaitoskattiloiden eristemassat. RESLAG-projektin yhtenä tavoitteena on, että refraktorikeraamien valmistuksessa voidaan vähentää primääristen raaka-aineiden käyttöä korvaamalla osa niistä terästeollisuuden kuonapohjaisilla materiaaleilla. Tavoitteena on kehittää uusi valettava refraktorimassa, joka kestää ilma-atmosfäärissä lämpötiloja aina 1200 celsiusasteeseen asti.

Terästeollisuudessa sivuvirtojen koostumus vaihtelee, mikä vaikuttaa tuotteiden suorituskykyyn. Siksi uudessa tuotteessa käytettyjen raaka-aineiden ominaisuuksien seuranta on tärkeä osa tuotteistamista.

"Kun hyödynnetään terästeollisuuden sivuvirtoja, vähennetään primääristen raaka-aineiden käyttöä ja valmistukseen käytettyä energiaa, vähenevät myös hiilidioksidipäästöt. Terästeollisuuden kilpailukyky paranee ja samalla luodaan uutta yritystoimintaa ja työpaikkoja uudistuvan energian, energiatehokkuuden, metallien talteenoton ja refraktorikeraamien parissa", toteaa erikoistutkija Pertti Lintunen VTT:stä.

Projektissa kehitetään ratkaisuja, joilla lisätään refraktorikeraamien kotimaisuusastetta raaka-aineiden osalta. Tällä hetkellä raaka-aineet ovat pääosin tuontitavaraa.

EU:n RESLAG-projektin kokonaisbudjetti on 9,7 miljoonaa euroa, josta VTT:n osuus 863 000 euroa. Projekti kestää 3,5 vuotta (1.9.2015–28.02.2019) ja siihen osallistuu yhteensä 19 partneria.

MEDIAMATERIAALI:

Palotesti VTT:llä. Kuva: Antonin Halas

 

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00

​Lisätietoja: www.reslag.eu

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Pertti Lintunen, erikoistutkija
Pertti.Lintunen@vtt.fi, puh. 040 5370124

Renotech Oy
Bob Talling, toimitusjohtaja
bt@renotech.fi, puh. 050 5581806
http://www.renotech.fi/r-d

OTA YHTEYTTÄ

PL 1000, 02044 VTT
Puh. vaihde 020 722 111
Avoinna arkisin klo 8.00 - 16.30

ASIAKASPALVELU

info@vtt.fi
Puh. 020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja
12.00 - 15.00