Rekisteriseloste

 

​Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste – Suoramarkkinointirekisteri

Rekisterinpitäjä

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
(y-tunnus 2647375-4)
PL 1000, 02044 VTT
Käyntiosoite: Vuorimiehentie 3, Espoo
Puh. 020 722 111

Yhteyshenkilö

Kati Johansson,
Senior Specialist, External Communications
Teknologian tutkimuskeskus VTT
Vuorimiehentie 3, Espoo
Puh. 0400 906253

Rekisterin nimi

VTT:n markkinointirekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään VTT:n kohdennettuun B2B-tiedottamiseen, suoramainontaan, tai muuhun suora-markkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin mm tapahtumakutsut.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietolain 19 §.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • nimi
  • yritys
  • postiosoite
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumerot
  • nimike

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä hänen rekisteröityessään käyttämään VTT:n palveluita. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä, sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä sekä Fonectan kohdistamiskoneesta. Henkilötietoja voidaan kerätä myös VTT:n henkilöstöltä esimerkiksi tapahtumien kutsuprosessiin.

Tietojen luovutus

Tietoja ei luovuteta VTT:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.

Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

VTT
Asiakaspalvelu
PL 1000, 02044 VTT

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa. Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ilmoittamalla siitä VTT:lle puhelimitse asiakaspalvelun numeroon: 020 722 7070 tai kirjeitse osoitteeseen VTT, PL 1000, 02044 VTT tai sähköpostilla info@vtt.fi

Ota yhteyttä
Asiakaspalvelu
Sähköpostiinfo@vtt.fi
Puhelin020 722 7070
Avoinna arkisin klo 9.00 - 11.00 ja 12.00 - 15.00