Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Tulevaisuuden biojalostamot vievät metsäteollisuutta uuteen aikaan

03.03.2009


Metsäklusteri Oy:n tutkimusohjelma käynnistyy

Metsäklusteri Oy:n Tulevaisuuden biojalostamo -tutkimusohjelmalla luodaan Suomeen uutta, puubiomassan jalostukseen liittyvää osaamista ja edesautetaan metsäklusterin uudistumista. VTT on vahvasti mukana ohjelman tutkimus- ja kehitystyöskentelyssä.

(Metsäklusteri Oy:n lehdistötiedote 2.3.2009)

Metsäklusteri Oy:n Tulevaisuuden biojalostamo (Future Biorefinery, FuBio) -ohjelma on viisivuotinen ja sen suunniteltu kokonaisrahoitus on noin 50 miljoonaa euroa. Tekes on tehnyt 9 miljoonan euron rahoituspäätöksen kahdelle seuraavalle vuodelle. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 18 miljoonaa euroa.

"Ohjelmassa kehitetään uusia innovaatioita, joita voidaan joko soveltaa osana nykyisiä teollisuuden liiketoimintoja, tai jotka avaavat puulle kokonaan uusia käyttömahdollisuuksia. Esimerkkeinä mahdollisista uusista tuotteista ovat biomuovit, uudet komposiittimateriaalit sekä erilaiset biokemikaalit”, kertoo toimitusjohtaja Christine Hagström-Näsi Metsäklusteri Oy:stä.

Ainutlaatuinen kokonaisuus

Metsäklusterin tutkimusohjelma on osa laajempaa suomalaista biojalostamotutkimusta, jonka katto-organisaationa on vuonna 2007 käynnistynyt Tekesin BioRefine - Uudet biomassatuotteet -ohjelma. Hankkeessa on mukana laaja suomalainen tutkimuslaitos-, yliopisto- ja yritysverkosto.

”Tällainen yhteistyö biojalostamotutkimuksessa on kansainvälisestikin ainutlaatuinen ja ottaa edelläkävijän roolin koko maailmassa. Eikä vähiten siksi, että Metsäklusteri Oy ja yritykset ovat ottaneet haasteen vastaan ja osallistuvat toimintaan laajalla volyymillä. Vuoteen 2012 mennessä Tekesin rahoittamissa hankkeissa tutkitaan biojalostamoita noin 200 miljoonalla eurolla”, toteaa BioRefine-ohjelman päällikkö Jukka Leppälahti Tekesistä. 

Metsäklusteri Oy koordinoi metsäklusterin strategisen huippuosaamisen keskittymän eli SHOKin toimintaa. Yrityksessä ovat mukana kaikki keskeiset metsäklusterin yritykset ja toimijat.

www.forestcluster.fi

www.tekes.fi/biorefine


Lisätietoja

Christine Hagström-Näsi
Toimitusjohtaja, Metsäklusteri Oy
+358 50 322 2401

Lars Gädda
Tutkimusjohtaja, Metsäklusteri Oy,
+358 50 322 2471

Jukka Leppälahti
BioRefine-ohjelman päällikkö, Tekes
050 557 7879

Niklas von Weymarn
Teknologiapäällikkö, VTT
020 722 7138

 

 

Lisätietoja

Christine Hagström-Näsi
Toimitusjohtaja, Metsäklusteri Oy
+358 50 322 2401

Lars Gädda
Tutkimusjohtaja, Metsäklusteri Oy,
+358 50 322 2471

Jukka Leppälahti
BioRefine-ohjelman päällikkö, Tekes
050 557 7879

Niklas von Weymarn
Teknologiapäällikkö, VTT
020 722 7138