Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Metsäteollisuus uusille liiketoiminta-alueille

03.04.2009


Metsäklusteri Oy:n uutta FuBio-tutkimusohjelmaa vauhditettiin VTT:n järjestämällä tilaisuudella

Tulevaisuuden biojalostamot –tutkimusohjelmaan (Future Biorefinery; FuBio) osallistuvien organisaatioiden ensimmäinen yhteisseminaari pidettiin VTT:llä 2.4.2009. 130 osallistujaa kokoontui rakentamaan sujuvaa yhteistyötä ja tunnistamaan yhteiset tavoitteet.

Uuden, kansallisen tutkimusohjelman tavoitteena on parantaa koko metsäklusterin kilpailukykyä kehittämällä täysin uusia konsepteja puun jalostukseen. Ohjelman avulla luodaan Suomeen uutta, puubiomassan jalostukseen liittyvää osaamista ja edesautetaan metsäklusterin uudistumista.

Ohjelmassa kehitettäviä innovaatioita voidaan soveltaa osana teollisuuden nykyisiä liiketoimintoja. Ne avaavat puulle myös aivan uusia käyttömahdollisuuksia mm. biomuoveissa, komposiittimateriaaleissa ja biokemikaaleissa.

FuBio-ohjelmassa tutkitaan ja kehitetään menetelmiä, joiden avulla puun pääkomponentit - selluloosa, hemiselluloosa, ligniini ja uuteaineet - saadaan erotettua mahdollisimman alkuperäisessä muodossa. Näistä fraktioista kehitetään uusia arvoketjuja teollisuuden nykyisten arvoketjujen tueksi.

VTT vahvasti mukana ohjelmassa

Yhteisseminaarissa korostettiin eri yritys- ja tutkimus osapuolien merkittävää roolia sekä hyvän yhteistyön ja verkostoitumisen tärkeyttä. Ohjelmassa on mukana 17 yritystä ja 12 yliopistoa ja tutkimuslaitosta.

VTT:llä on merkittävä rooli sekä ohjelmaan liittyvässä tutkimustyössä että ohjelman hallinnossa. Ohjelma tukee keskeisellä tavalla VTT:n omaa Teolliset biomateriaalit -kärkiohjelmaa.

FuBio-ohjelman toteutusta johtaa VTT:n teknologiapäällikkö Niklas von Weymarn. VTT:n tutkimuspanosta ohjelmassa koordinoi tutkimusjohtaja Anne-Christine Ritschkoff. VTT:n erikoistutkijat Hanna Kyllönen ja Anna Suurnäkki toimivat kahden teeman vetäjinä. Muiden teemojen vetäjinä toimivat Klaus Niemelä KCL:stä ja Pekka Saranpää Metlasta.

Metsäklusteri Oy:n puolesta koko ohjelman tavoitteiden toteutumista vastaa tutkimusjohtaja Lars Gädda.

Metsäklusteri Oy:n FuBio -ohjelma on viisivuotinen ja sen suunniteltu kokonaisrahoitus on noin 50 milj. euroa. Ohjelma on osa laajempaa suomalaista biojalostamotutkimusta, jonka katto-organisaationa toimii Tekesin BioRefine - Uudet biomassatuotteet -ohjelma.


Lisätietoja

Niklas von Weymarn
Teknologiapäällikkö, FuBio-ohjelman päällikkö
020 722 7138

 

 

Lisätietoja

Niklas von Weymarn
Teknologiapäällikkö, FuBio-ohjelman päällikkö
020 722 7138

Katso myös