Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n paperinvalmistuksen tutkimusympäristö pk-yritysten hyödynnettäväksi

09.04.2009


Yhteistyön kautta edistetään pk-yritysten liiketoimintamahdollisuuksia erityisesti metsäsektorilla

VTT:n Jyväskylän paperinvalmistuksen tutkimusympäristöt mahdollistavat uusien ideoiden kehittämisen nykyistä nopeammin ja kustannustehokkaammin ja edistävät siten metsäteollisuuden kilpailukykyä. VTT:llä vuoden 2009 alussa käynnistyneessä hankkeessa kehitetään paperinvalmistuksen tutkimus- ja kehitysympäristöjä yhdessä yritysten kanssa. Hankkeen tähtäimessä on myös innovaatiotoiminnan ja verkostoitumisen edistäminen sekä osaamisrakenteiden vahvistaminen kansallisesti. Erityisesti metsäteollisuussektoriin liittyville pk-yrityksille tarjoutuu mahdollisuus parantaa liiketoimintojaan.

Hanke mahdollistaa pk-yritysten osallistumisen VTT:n tutkimusympäristöissä tapahtuvaan paperinvalmistusprosessien kehitystyöhön yhdessä tutkimustahojen ja veturiyritysten kanssa. Toimintamalli mahdollistaa alkuvaiheessa olevien ideoiden teollisen potentiaalin todentamisen ja edelleen kehittämisen. Hankkeen kautta edistetään pk-yritysten liiketoimintaa ja alennetaan kehitystyön riskejä. Toiminnalla parannetaan Keski-Suomen kilpailukykyä ja vahvistetaan maakunnan innovaatio- ja osaamisrakenteita erityisesti metsäteollisuuden yrityksiä hyödyntävällä tavalla.

Hanke käynnistyi vuoden 2009 alussa, ja parhaillaan siinä ollaan kartoittamassa mahdollisia pk-sektorin yhteistyökumppaneita sekä kehitetään VTT:n nykyisiä tutkimusvalmiuksia. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1,28 miljoonaa euroa, ja sitä rahoittavat teollisuuden lisäksi Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Jyväskylän kaupunki, Jykes Oy ja Jyväskylä Innovation Oy. EAKR-rahoituksen hankkeelle on myöntänyt Länsi-Suomen lääninhallitus. Hanke päättyy 30.6.2011.

Edellä kuvattua toimintamallia toteutettiin onnistuneesti vuonna 2008 TESTAA-projektissa VTT:n, Metso Paperin ja Uusiutuva metsäteollisuuden klusteriohjelman (osaamiskeskusohjelma) rahoittamana. TESTAA-projektiin osallistui viisi pk-yritystä Numerola Oy, Liqum Paper Oy, Viconsys Oy, Hoxville Oy ja Aboatox Oy.


Lisätietoja

Janne Poranen
Teknologiapäällikkö
020 722 2689

Petri Jetsu
Kehityspäällikkö
020 722 5665

 

 

Lisätietoja

Janne Poranen
Teknologiapäällikkö
020 722 2689

Petri Jetsu
Kehityspäällikkö
020 722 5665