Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Tieliikenteen energiankulutus ja päästöt kuriin tutkimuksella

06.08.2009


Tieliikenteessä tulee vuoteen 2020 mennessä oleellisesti vähentää energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä sekä lisätä uusiutuvan energian käyttöä. VTT on käynnistänyt viisivuotisen TransEco-tutkimusohjelman (2009 – 2013). Tutkimusohjelmassa kehitetään tieliikenteen energiankäyttöä ja päästöjä vähentävää teknologiaa ja kaupallistetaan kehitystyön tuloksia. Ohjelmassa on myös merkittävä osuus sähkö- ja hybridiautoihin liittyvän teknologian kehittämisessä. Tekes rahoittaa hanketta kolmena ensimmäisenä vuonna yhteensä 2 miljoonalla eurolla.

TransEco-ohjelman keskeisiä tavoitteita ovat tieliikenteen energiankäytön tehostaminen ja uusiutuvan energian käyttöönoton lisääminen. Uusiutuvaa energiaa voidaan tuoda liikenteeseen niin kehittyneiden biopolttoaineiden kuin sähkön muodossa.

VTT tutkii hankkeissaan mm. sähkö- ja hybridiautojen toimintaa erilaisissa käyttötilanteissa ja ajo-oloissa. Erityisen mielenkiinnon kohteena on sähköautojen suorituskyky alhaisessa lämpötilassa. VTT toteuttaa tämän hankkeen yhteistyössä Fortum Oyj:n ja Oy Finnish Electric Vehicle Technologies Ltd:n kanssa.

Ammattikorkeakoulu Metropolia kehittää omassa hankkeessaan ajoneuvojen ja työkoneiden sähköistä voimajärjestelmää. Tekniikka demonstroidaan yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Lahden muotoiluinstituutin kanssa toteutettavassa akkujen voimalla kulkevassa suoravetoisessa ERA-urheiluautossa. Hankkeessa tutkitaan myös sähköautojen pikalatausjärjestelmiä.

Oulun Yliopisto kehittää erilaisia energiatehokkuutta ja palvelutasoa parantavia ajoneuvojen tietojärjestelmiä.

Tekes on myöntänyt TransEco-tutkimusohjelmalle 2 miljoonan euron rahoituksen vuosille 2009 – 2011. TransEcoa rahoittavat myös muu valtionhallinto, kuntasektori ja yritykset. TransEco on verkottunut EU:n ja kansainvälisen energiajärjestön IEA:n hankkeiden ja asiantuntijoiden kanssa.

Lisätietoja:

VTT
Tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund
Puh. 0400 703 715
nils-olof.nylund@vtt.fi

Tekes
Johtava teknologia-asiantuntija Martti Korkiakoski
Puh. 010 60 55875 
martti.korkiakoski@tekes.fi

Metropolia
Lehtori Sami Ruotsalainen
Puh. 050 528 8648
sami.ruotsalainen@metropolia.fi

Oulun yliopisto
Professori Tapio Seppänen
Puh. (08) 553 2897
tapio.seppanen@ee.oulu.fi