Print Print Sänd länk Bookmark and Share

I början av år 2010 övergår VTT till Group-strukturen

09.11.2009


VTT förnyar aktivt sina strukturer och verksamheter för att ytterligare förbättra kundernas konkurrenskraft och framgång på den internationella marknaden. VTT:s nya struktur, VTT-Group, som träder i kraft i början av år 2010 består av moder-VTT, tre dotterbolag och flera andelsföretag med anknytning till överföring av teknologi. VTT Group förbättrar möjligheten att utnyttja VTT:s vetenskapliga resultat och effekterna av dessa. Tack vare den nya strukturen kan VTT också producera tjänster ännu mer effektivt och flexibelt för sina kunder och partner.

Republikens president i Finland har stadfäst de lagar som möjliggör övergången till strukturen VTT-Group. Lagarna träder i kraft den 1 januari 2010 då också VTT Groups nya aktiebolag VTT Expert Services Oy och VTT Ventures Oy inleder sin verksamhet. Verksamheten vid det tredje aktiebolaget, VTT International Oy, har redan inletts.

Moderbolaget VTT fortsätter sin verksamhet i form av ämbetsverk med egen- och samfinansierad forskning samt forskning på beställning av företag direkt underställt arbets- och näringsministeriet. Hela VTT:s forsknings- och utvecklingsverksamhet koncentreras också i fortsättningen till ämbetsverket VTT. Moderbolaget VTT sköter förvaltningen av de tre helt statsägda bolagen och ansvarar för ägarstyrningen.

VTT Expert Services Oy ansvarar för VTT:s expert-, test-, certifierings- och godkännandetjänster samt kontroll-, analys- och kalibreringstjänster. De cirka 250 anställda som producerar dessa tjänster inom VTT och utrustningen samt verksamhetsavtalen övergår till bolaget. Den nya bolagsmodellen skapar bättre förutsättningar för att utveckla affärsverksamheten och kundtjänsterna.

VTT Ventures Oy ska sköta förvaltningen av och utveckla de spin-off-företag som är ett resultat av VTT:s forskning. Moderbolaget VTT ska i sin tur fortsätta med förvaltningen, licensieringen och försäljningen av den teknologiegendom, dvs. IPR (Intellectual Property Rights), som skapas inom forskningen.

VTT International Oy ser till att VTT:s internationaliseringsmål uppnås samt sköter om förvaltningen av de uppgifter som hänför sig till VTT:s internationella verksamhetspunkter och FoU-projekt som kräver att verksamheten bedrivs i form av en juridisk person.


Mer information

Erkki KM Leppävuori
Generaldirektör
+358 20 722 4100

 

 

Mer information

Erkki KM Leppävuori
Generaldirektör
+358 20 722 4100