Print Print Sänd länk Bookmark and Share

torsdag 28.5.2009

Seminar om bränslecellens fördelar

Teknikvägen 12, Innopoli 1, Esbo

VTT och Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland (STV) organiserar seminariet om bränsleceller. Vid seminariet vars språk är engelska diskuteras utmaningar som bränslecellsteknologin står inför då energilösningar sökes. 
Program


08:30 Coffee
09:00 Introduction to the day: Björn Wahlström, STV
09:15 Identification of the role of fuel cells and hydrogen in the energy and transport sector, Rolf Rosenberg, VTT
09:30 National programmes
09:30 USA, Donna Lee Ho, USDOE
10:00 Finland, Martti Korkiakoski, Tekes
10:30 Denmark, Inger Pihl Byriel, Energinet
11:00 Germany, Georg Menzen, Federal Ministry of Economics and Technology
11:30 Sweden, Bengt Ridell, Carl Bro AB Energikonsult
12:00 Norway, Steffen Möller-Holst, SINTEF
12:30 Lunch
13:30 EU JTI program, NN, FCH JU
14:00 View of the industry
14:00 Stationary power, Erkko Fontell, Wärtsilä
14:30 Transport, Jorma Nurmi, Kalmar Industries
15:00 Coffee
15:30 Questions and answers
17:00 End of seminar


STV har inom energiområdet valt ut förnybar energi i trafiken, koldioxidinfångning och –lagring samt bränslecellteknologi som speciellt intressanta ämnen. Dessa teman behandlas i tre seminarier samt i ett övergripande energikonferens. SVT har som syfte att befordra teknisk-vetenskaplig forskning och högskoleundervisning för att därigenom främja Finlands industri och samhällsbyggande.Seminariet är avgiftsfri och STV bjuder seminariedeltagarna på lunch.


Anmälningar per e-post till Åsa Lindberg (asa.lindberg@stvif.fi) senast 18.5.2009.

Mer information

Rolf Rosenberg
Ledande forskare
+358 20 722 6342


 

 

Mer information

Rolf Rosenberg
Ledande forskare
+358 20 722 6342