Print Print Sänd länk Bookmark and Share

10. - 11.6.2010

ICSTI 2010 Annual conference - From information to innovation

Hotel Crowne Plaza, Helsingfors

ICSTI:s sommarkonferens äger rum den 10.-11.6.2010 i Helsingfors. Huvudtemat "From Information to Innovation" fokuseras till fyra inspirerande områden: Information as the Lifeblood of Research and Innovation; Intelligent Information Solutions and Services; Towards the Innovative Knowledge Society och Creating the Future.


ICSTI (the International Council for Scientific and Technical Information) är ett internationell forum för organisationer, som skapar, levererar och använder vetenskaplig och teknisk information. ICSTI har över 30 organisationmedlemmar i flera olika länder.