Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Biopolttoaineiden markkinat kansainvälistyvät ja kasvavat

03.03.2009


Tuotannossa ja käytössä kiinnitettävä huomio kestävyyteen

Ilmastonmuutoksen hillintä voi kasvattaa globaalin bioenergian käytön nykyisestä 10 prosentista 20 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä, vaikka samalla energian kulutus kasvaisi kaksinkertaiseksi. Maailmalta löytyy biomassan saatavuuden kannalta lupaavia alueita. Biopolttoaineiden markkinoiden kansainvälistyessä tulee entistä tärkeämmäksi varmistaa, että biomassan tuotanto ja hyödyntäminen energiana tapahtuu kestävästi. VTT:n. Metlan ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston toteuttaman tutkimuksen mukaan maailmalta löytyy modernin energiapuun saatavuuden kannalta lupaavia alueita.

Kansainväliset pyrkimykset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja energiaomavaraisuuden lisäämiseksi ovat nostaneet bioenergian merkittävään rooliin yhtenä uusiutuvan energian lähteenä. Katseet kääntyvät väistämättä metsä- ja peltobiomassojen antamiin mahdollisuuksiin energian tuotannossa. Mutta millaisia ympäristö- ja sosiaalisia vaikutuksia biopolttoaineiden lisääntyvällä käytöllä on Tekesin ClimBus- ja BioRefine -ohjelmien kolmen hankkeen yhteisessä loppuseminaarissa esiteltiin 6.3.2009 hankkeiden keskeisiä tuloksia ja johtopäätöksiä. Hankkeissa, joihin osallistui keskeisiä tutkimuslaitoksia, tutkittiin bioenergian potentiaalia, alueellista saatavuutta, kysyntää ja kestävyyttä.

Koko tiedote Metlan sivuilla.


Lisätietoja

Sampo Soimakallio
erikoistutkija
020 722 6767

Tiina Koljonen
erikoistutkija
020 722 5806

 

 

Lisätietoja

Sampo Soimakallio
erikoistutkija
020 722 6767

Tiina Koljonen
erikoistutkija
020 722 5806