Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Väitös: Tarttumismolekyylin aktivoima entsyymi estää syöpäsolun kasvua

27.03.2009


Tutkija, fil. maist. Elina Mattilan väitöstyössä on tutkittu, miten syöpäsolujen kasvua voidaan hallita. Tutkimuksessa löydettiin uusi viestintäreitti, jossa erään tarttumismolekyylin aktivoima entsyymi vähentää syöpäsolujen kasvua. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että aktivoimalla TCPTP-entsyymi voidaan vähentää sekä erään kasvutekijäreseptorin välittämää pahanlaatuisten kohdunkaulansyöpäsolujen jakautumista, että syöpäkudoksen kasvun kannalta elintärkeää verisuonten uudismuodostusta. Lisäksi tutkimuksessa seulottiin lääkeaineaihioita ja löydettiin yksi TCPTP-aktivaattori, jota voidaan käyttää hyväksi kehitettäessä uutta mahdollista syöpälääkettä.

VTT:n ja Turun yhteisprojekteissa työskentelevän Elina Mattilan väitöstyö "Negative Regulation of Receptor Tyrosine Kinases by T-cell Protein Tyrosine Phosphatase" (T-solun proteiinityrosiinifosfataasi reseptorityrosiini-kinaasien negatiivisena säätelijänä) tarkastettiin 27.3.2009 Turun yliopistossa.

Solujen määrän hallitsematon lisääntyminen on keskeisimpiä syövän tunnusmerkkejä. Normaali terve solu saa jatkuvasti ympäristöstään ohjeita, joiden avulla se jakautuu vain tarvittaessa. Tärkeitä jakautumista sääteleviä tekijöitä ovat solun tarttuminen ympäröivään soluväliaineeseen ja liukoiset kasvutekijät, jotka viestivät kasvutekijäreseptoreiden välityksellä. Muuttuessaan pahanlaatuiseksi syöpäsolu karkaa näiden säätelytekijöiden hallinnasta. Syövän leviämistä pystytään kontrolloimaan säätelemällä näitä tekijöitä.

Solut kiinnittyvät soluväliaineeseen erityisten tarttumismolekyylien, integriinien, välityksellä. Integriinit ovat solukalvon läpi ulottuvia reseptoreja, jotka välittävät viestejä sekä solujen kesken että solujen ja soluväliaineen välillä. Niiden solunsisäisillä osilla on tärkeä rooli mm. etäpesäkkeiden muodostumisessa.

Mattilan väitöstutkimuksessa on löydetty aiemmin tuntematon yhteys solun tarttumismolekyylien ja kasvutekijäreseptorien välillä. Tutkimuksessa paljastui uusi signalointireitti, jossa tarttumismolekyyli integriini α1:n aktivoima entsyymi TCPTP vähentää erään kasvutekijäreseptorin välittämää pahanlaatuisten kohdunkaulansyöpäsolujen jakautumista. Tämä merkittävä löydös tarkoittaa, että syöpäsolujen kasvua pystytään estämään aktivoimalla TCPTP.

Tarttumismolekyyli integriini α1:n ilmentyminen vähenee useissa syövissä, kuten eturauhas-, keuhko- ja munasarjasyövässä. Tutkimuksen tulosten perusteella on mahdollista, että syöpäsolujen kontrolloimaton jakaantuminen estyy jos niihin saadaan vietyä lääkkeenä kyseinen tarttumismolekyylin osa.

Tutkimuksessa osoitettiin myös α1 integriinin aktivoiman TCPTP:n estävä vaikutus toiseen kasvutekijäreseptoriin ja sitä kautta mm. verisuonten uudismuodostukseen, mikä on syöpäkudoksen kasvulle välttämätöntä. Lisäksi väitöstyössä löydettiin yksi lääkeaineaihio, joka aktivoi TCPTP-entsyymiä tehokkaasti. Optimaalista TCPTP-aktivaattoria voitaisiin tulevaisuudessa käyttää esimerkiksi syöpälääkkeenä.

Väitös on julkaistu Turun yliopiston sähköisessä julkaisuarkistossa

Lisätietoja:

tutkija Elina Mattila, puh. 020 722 2816, email: ext-elina.mattila@vtt.fi