Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Selvitys Jyväskylän uusista päivähoitoratkaisuista

17.08.2009


Sitran ja VTT:n yhteistyössä toteuttama Jyväskylän päivähoidon uudet ratkaisut – selvitys tarkastelee Jyväskylässä tehtyjä päivähoidon ratkaisuja ja niiden vaikutuksista mm. palvelujen tarjontaan, asiakaskokemukseen ja palvelurakenteeseen. Tutkimuksessa haluttiin myös erityisesti tarkastella eri osapuolten kannalta yksityiseksi perhepäivähoitajaksi ryhtymisen motiiveja, taloudellisia kysymyksiä ja hoitomuodon houkuttelevuutta. Selvityksessä kuvataan Jyväskylän päivähoitopalveluiden hyviä ratkaisuja hallinnon, palvelun tuottajien sekä palvelun käyttäjien, vanhempien näkökulmista.

Selvityksen toivotaan herättävän keskustelua päivähoidon tilaajien, tuottajien ja asiakkaiden keskuudessa päivähoidon palvelurakenteista, asiakaskokemuksesta, yritteliäisyydestä ja alan laadukkaasta kehittämisestä tiukkenevan kuntatalouden aikoina sekä nostavan esiin hyviä käytäntöjä myös muissa kunnissa hyödynnettäväksi.

Jyväskylän uudet päivähoitoratkaisut – selvitys: http://www.vtt.fi/inf/pdf/tiedotteet/2009/T2498.pdf

Lisätietoja:
Eveliina Saari, kehityspäällikkö, VTT, puh. 020 722 4172

Pirjo Tuosa, vastuualuejohtaja, Jyväskylän kaupunki, puh. 014 266 3090

Antti Kivelä, Kuntaohjelman ohjelmajohtaja, Sitra, puh. 040 482 7435