Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n asiamiesverkosto laajenee Satakuntaan

09.10.2009


Tutkimus- ja tuotekehityspalvelut lähemmäksi seutukunnan yrityksiä

VTT on luonut asiamiesyhteyksiä maamme merkittäviin teollisuuskeskittymiin. Asiamiesverkoston avulla VTT:n palvelut ovat Suomessa maantieteellisesti aiempaa tasaisemmin saatavilla ja erityisesti maakuntien pk-yritysten on entistä helpompaa ottaa yhteyttä VTT:lle ja hyödyntää sen tutkimus- ja tuotekehityspalveluja. Uusimpana asiamiesverkostoon on liittynyt Satakunta. Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymä (SATAEDU Satakunnan koulutuskuntayhtymä 1.1.2010 alkaen) ja VTT ovat allekirjoittaneet sopimuksen VTT-asiamiestoiminnasta Satakunnassa.

Asiamiehet ovat VTT:n tapa helpottaa asiakkaidensa yhteydenottoa sekä tutkimus- ja tuotekehityspalvelujen hyödyntämistä. Ennestään VTT:n asiamiehiä toimii kolmellatoista paikkakunnalla.

VTT:n asiamies toimii yhteistyössä seutukuntansa yritysten kanssa. Yhdessä VTT:n kanssa asiamies edistää yritysten tutkimus- ja tuotekehityshankkeita, joilla saadaan aikaiseksi uusia, kilpailukykyisiä innovaatioita ja tuotteita. Tärkeää on myös yritysverkostojen synnyttäminen, joilla parannetaan sekä yritysten kilpailukykyä että seutukunnan työllisyyttä. Asiamiehiksi valitut henkilöt edistävät päätoimissaankin seutukuntansa teollisuuden toimintaedellytyksiä. VTT on perehdyttänyt heidät laajalti toimintaansa ja palveluihinsa. VTT on myös kouluttanut eri alojen tutkijoitaan yhteyshenkilöiksi asiamiehille.

Satakunnan VTT-asiamieheksi nimetty Veli-Matti Vuori toimii Kokemäenjokilaakson koulutuskuntayhtymän kehitysjohtajana. Asiamiestehtävä avaa ammatillisen koulutuksen järjestäjälle uuden ikkunan työelämässä tapahtuvien muutosten ennakointiin ja varmistaa yrityksille ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden myös tulevaisuudessa. Ennakoiva yhteistyö tukee ja nopeuttaa uusien innovaatioiden tehokasta haltuunottoa asiakasyrityksissä.


Lisätietoja

Veli-Matti Vuori
VTT-asiamies, kehitysjohtaja
044 199 4130, veli-matti.vuori@sataedu.fi

 

 

Lisätietoja

Veli-Matti Vuori
VTT-asiamies, kehitysjohtaja
044 199 4130, veli-matti.vuori@sataedu.fi