Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Metsäteollisuuden tuotteisiin kehitetään uusia nanomateriaaleihin perustuvia toiminnallisuuksia

22.09.2009


Tuloksena syntyvät kierrätettävät lopputuotteet vähentävät kaatopaikkajätettä

KCL kehittää nanomateriaalipohjaisiin uusiin sovelluksiin tähtäävässä, 9,8 miljoonan euron hankkeessa, uudenlaisia toiminnallisuuksia sekä nykyistä ohuempia ja lujempia rakenteita. Hankkeessa halutaan luoda uusia kuitupohjaisia ja kierrätettäviä paperi- ja kartonkituotteita, joiden käyttö vähentää kaatopaikkajätettä ja öljypohjaisten kemikaalien kulutusta.

Eurooppalaisen SUNPAP- eli Scaling Up Nanoparticles in Modern Paper Making -projektin tavoitteena on todistaa, että korkeatasoisten toiminnallisten paperi- ja kartonkituotteiden valmistaminen pilot-mittakaavassa on mahdollista myös käyttämällä joustavia, energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä prosesseja. Nanoselluloosaa tutkitaan maailmanlaajuisesti pääosin laboratoriomittakaavassa. SUNPAP-projektilla halutaan viedä tutkimus seuraavalle tasolle, pilot-mittakaavaan ja aina lopputuotteisiin asti.

Hankkeessa uudistetaan paperinvalmistuksen ja pintakäsittelyn alueella olevia nykyprosesseja sekä tavoitellaan uusia tuotemahdollisuuksia käyttämällä toiminnallisia kuitupohjaisia materiaaleja synteettisten öljypohjaisten materiaalien sijaan. Etuina ovat riippumattomuus öljyn hinnasta, tuotteiden keventyminen sekä uusien toiminnallisuuksien ja käyttökohteiden luominen tulevaisuudessa. Pintakäsittelyssä käytetään tekniikoita, joissa materiaalitehokkaiden ohuiden kerrosten levittäminen paperin pinnalle on mahdollista.

Projektilla tähdätään metsäteollisuuden kilpailukyvyn lisäämiseen ja uusien tuotteiden ja markkinoiden luomiseen. Hankkeen tuloksista hyötyvät paperinvalmistajat, pakkausteollisuus ja kuitupohjaisten tuotteiden kuluttajat.

Tänä kesänä alkanut kolmivuotinen SUNPAP-projekti päättyy kesäkuussa 2012, ja siinä on mukana 22 partneria. EU maksaa lähes 70 % projektin kustannuksista. Suurin osuus hankkeesta tehdään Suomessa, Saksassa ja Ranskassa metsäteollisuuden uudistamiseen sitoutuneissa tutkimuslaitoksissa (KCL/VTT, PTS ja CTP). Suomesta mukana ovat KCL, joka koordinoi hanketta, ja lisäksi Teknillinen Korkeakoulu, Tampereen teknillinen yliopisto, Pöyry, Työterveyslaitos ja Biosafe. Muut tutkimuspartnerit ovat Italiasta, Ruotsista, Portugalista, Itävallasta ja Englannista. KCL:n integroituminen VTT:hen vuoden vaihteessa lisää resursseja ja osaamista vahvistaen projektia merkittävästi. Projektin metsäteollisuuden partnereina ja tulevaisuudessa tulosten hyödyntäjinä ovat StoraEnso, Ahlstrom, UPM-Kymmene ja Felix Schöller.


Lisätietoja

Ulla Forsström
Johtava tutkija, SUNPAP-projektin tieteellinen koordinaattori
040 820 2191

 

 

Lisätietoja

Ulla Forsström
Johtava tutkija, SUNPAP-projektin tieteellinen koordinaattori
040 820 2191