Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Nyt on hyvä aika investoida kotiin, mutta harkitusti

09.10.2009


Kulumassa oleva syksy on saanut monet kuluttajat pohtimaan, onko nyt oikea aika investoida kotiin, kun talouden taantuman pohja on monien talousennusteiden mukaan sivuutettu. Yksiselitteistä vastausta kysymykseen ei kuitenkaan ole. Jos toimeentulo tuntuu turvatulta, nyt on hyvä aika investoida kotiin.

Perustelut investointiin löytyvät matalista koroista, matalasta inflaatiosta ja monien hintojen laskusta, käytettävissä olevien tulojen kasvusta verokevennysten ja palkankorotusten takia sekä valtion tukitoimenpiteistä. Keskeiset tuet ovat asunto-osakeyhtiöille myönnettävä 10 % korjausavustus sekä vuoden 2009 alussa nostettu kotitalousvähennys.

Jos tuntee epävarmuutta työpaikan pysyvyyden suhteen, tulee investoinneissa olla varovainen. Lomautukset jatkuvat, ja työpaikat vähenevät edelleen lähes kaikilla sektoreilla, erityisesti teollisuudessa ja rakentamisessa, mutta myös osassa palveluja. Talouskasvu on lähivuosinakin hidasta, jolloin uusia työpaikkoja syntyy hitaasti, mutta toisaalta korkojen nousu on maltillista. Työttömien määrän ennakoidaan kasvavan Suomessa edelleen ainakin vuoden, mahdollisesti pidempäänkin. Toisin päin tarkasteltuna vajaalla 90 prosentilla työvoimasta työpaikka on säilymässä, mutta työpaikan menetys vaikuttaa koko ao. kotitalouden investointimahdollisuuksiin.

Rakentamisen heikko kysyntä näkyy myös alan hinnoissa. Rakentamisen kustannukset ovat laskusuunnassa, erityisesti rakennustarvikkeiden ja -tuotteiden. Nyt kannattaa vertailla hintoja ja pyytää tarjouksia. Työkustannukset eivät ole juuri laskeneet, tilanne vaihtelee rakentamisen eri sektoreilla. Isännöintiliiton tuoreen selvityksen mukaan valtion tuen luoma kysynnän kasvu on näkynyt nousseina hintoina korjaushankkeissa.

Mikä sitten on oikea aika investoida kotiin? ”Rakennusalan heikko kysyntä tulee jatkumaan melko pitkään, joten kiirettä investointipäätökseen ei ole. Kaikkiaan rakentamisen kapasiteetti on vajaakäytössä lähivuosina. Korjausavustuksen vauhdittama kuluva syksy on vaikeaa aikaa saada edullisia tarjouksia. Tarjoukset voivat olla halvempia ensi vuonna kuin nyt loppuvuonna”, toteaa asiakasjohtaja Pekka Pajakkala VTT:ltä. ”Tuille on suunniteltu jatkoa, osin hieman muutettuina.”

Nykyiset ennätysalhaiset korot edellyttävät tarkkaa harkintaa velanotossa. Uusien asuntolainojen keskikorko elokuussa 2009 oli 2,2 prosenttia, kun se vuosi sitten oli 5,5 prosenttia. Korkojen nousu on Pajakkalan mukaan kuitenkin edessä, ilmeisimmin ensi vuonna. ”Kun kyseessä ovat suuret pitkäaikaiset investoinnit, tulee huomioida, että korot ehtivät nousta ja laskea monta kertaa, eikä lainoja saa mitoittaa nykyisen korkotason mukaan. Kannattaa myös muistaa, että palkankorotukset ovat ilmeisen pienet lähiaikoina ja veroja korotetaan, kun valtion elvytysvelkoja aletaan lyhentää. Arvonlisäveron korotus ensi vuoden syksyllä saattaa olla perustelu investoinnille ennen sitä."

Kuluttajien luottamus tulevaisuuteen on parantunut

Kuluttajien luottamusta tulevaisuuteen ja erilaisia aikomuksia mitataan Suomessakin kuukausittain. Uusimmat tiedot ovat syyskuulta eli hyvinkin tuoreet. Kuluttajien luottamusindikaattori on tunnetuin mittari. Se on parantunut nopeasti viime kevään pohjalukemista ja oli syyskuussa kohtuullisen hyvällä tasolla. Kuluttajien aikomukset ostaa asunto ovat pysyneet viime kevään jälkeen ennallaan. Tieto poikkeaa kiinteistövälittäjien viimeaikaisista uutisista asuntokaupan voimakkaasta vilkastumisesta. Asuntojen peruskorjausaikomukset ovat nousseet kuluvan vuoden alusta, mutta nousu on ollut melko maltillista valtion tukitoimet huomioiden. Tämä osoittaa tukitoimien tarpeellisuuden. Valtaosa kuluttajista (58 %) näki syyskuussa ajankohdan edulliseksi kestotavaroiden hankintaan eli sisustamiseen, kodinkoneisiin ja viihde-elektroniikkaan. Edellä esitettyjen kanssa yhteen sopii tieto, että kuluttajien lainanottoaikomukset ovat nousseet kesän jälkeen. Matalat korot lienevät keskeinen syy tulevaisuudenuskon paranemisen ohella.

Asunnon ostoaikomukset ovat nousussa Pirkanmaalla

Pirkanmaata koskevat tuoreimmat luottamusindeksitiedot ovat II-neljännekseltä 2009. Asunnon ostoaikomukset putosivat Pirkanmaalla syksyllä 2008 selvästi rajummin kuin koko maassa. Toisaalta taas ostoaikomukset ovat nousseet reippaasti kevään ja kesän aikana. Samantapainen ilmiö on tapahtunut myös asuntojen korjausaikomuksissa, mutta loivempana. Korjausaikomukset ovat taloustilanteeseen nähden hyvällä tasolla, mikä on tärkeää asuntojen kunnon ja korjausvelan kannalta. Edellä esitetyt viestit kuluttajilta ovat hyvä asia talouden kehitykselle. Raha liikkuu aiempaa paremmin ja tukee rakentajien muutoin heikkoja kysyntänäkymiä ja työllisyyttä.

VTT:n asiakasjohtaja Pekka Pajakkala puhui aiheesta Rakentamisen ja asumisen Asta KOTI 2009-messujen tiedotustilaisuudessa 9.10. klo 10.30 -11.30 Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa.

Graafeja


Lisätietoja

Pekka Pajakkala
Asiakasjohtaja
020 722 3404

 

 

Lisätietoja

Pekka Pajakkala
Asiakasjohtaja
020 722 3404