Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n uusi tutkimusprofessori Pierangelo Metrangolo yhdistää kemiaa elektroniikkaan ja biotekniikkaan tuoteinnovaatioiden kehittämiseksi

22.10.2009


Professori Pierangelo Metrangolo on nimitetty VTT:n molekyylitunnistustekniikan tutkimusprofessoriksi 1.9.2009 lähtien viiden vuoden määräajaksi. Sekä kemian että fysiikan asiantuntijana Metrangolon tehtävänä on viedä eteenpäin tuoteinnovaatioihin tähtääviä, molekyylitunnisustekniikkaa hyödyntäviä tutkimushankkeita. Tutkimusten tavoitteena on mm. kehittää uusia biosensoreita, entistä tehokkaampia lääkkeitä sekä parantaa pakkaus- ja laitemateriaalien ominaisuuksia.

Molekyylitunnistustekniikka liittyy VTT:n tavoitteisiin kehittää materiaaleille älykkäitä, esimerkiksi vettä tai rasvaa hylkiviä pintoja. Älykkäiden pintojen avulla voidaan myös päällystää biopohjaisia materiaaleja, kun halutaan vähentää ympäristöongelmia.

Molekyylitunnistustekniikan professuuri on aivan uusi VTT:llä. Tehtävä lisää entisestään VTT:n biotekniikan ja mikroelektroniikan asiantuntijoiden yhteistyötä. Yhdistämällä molekyylitunnistustekniikkaa muihin teknologioihin luodaan älykkäitä elektronisia laitteita, joita voidaan käyttää tulevaisuudessa esimerkiksi henkilökohtaisen terveyden seurannassa.

Metrangolo on opiskellut kemiaa Milanon yliopistossa ja suorittanut tutkinnon kemiasta Milanon yliopistossa vuonna 1997 sekä tohtorintutkinnon Milanon teknillisessä yliopistossa vuonna 2001, jossa hän työskentelee elektroniikan kemian professorina. Metrangolo on saanut tänä vuonna UIPACin (International Union of Pure Applied Chemistry) nuoren tutkijan palkinnon. Hän on urallaan tutkinut mm. fluoriinipinnoitettujen materiaalien rakenteita ja ominaisuuksia. Metrangolo on yhdessä kollegansa Giuseppe Resnatin kanssa antanut nimen tärkeälle kemian sidokselle: halogeenisidokselle (Halogen Bond), joka yhdistää molekyylit ja entsyymit toisiinsa. Mahdollisuuksia hyödyntää molekyylisidosta lääketutkimuksissa ei vielä tunneta.

Pierangelo Metrangolo pyrkii edistämään VTT:n ja Milanon teknillisen yliopiston välistä tutkijan- ja opiskelijanvaihtoa sekä viemään molempien intresseissä olevia tutkimushankkeita EU:n tutkimusohjelmiin.