Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Väitös teollisesti tärkeiden tuotanto-organismien aineenvaihdunnasta

01.12.2009


VTT:n Metabolian muokkaus –tiimin tutkija, diplomi-insinööri Paula Jouhten väittelee 3.12.2009 Teknillisessä korkeakoulusta. Väitöskirja käsittelee aineenvaihdunnan mallinnusta ja vuoanalyysia ja niiden sovelluksia bioteknologian tuotanto-organismeille.

Vuot ovat tuotanto-organismin eli solutehtaan prosessivirtoja. Prosessivirtojen määrittäminen on tärkeää tuotannon ohjauksen kannalta. Toisaalta vuot ovat myös organismin monimutkaisten säätelymekanismien tuottama ilmiasu.

Solunsisäisten vaihtoehtoisten aineenvaihduntareittien prosessivirtoja ei kuitenkaan ole mahdollista suoraan mitata, vaan ne on määritettävä leimauskokeiden, mallinnuksen ja laskennallisen analyysin avulla. Leimauskokeissa tarkastellaan hiilen stabiilin isotoopin, 13C, jakaumia aineenvaihduntatuotteissa.

Väitöskirjatutkimuksessa mallinnettiin tuotanto-organismien, Saccharomyces cerevisiae ja Pichia pastoris -hiivojen ja Trichoderma reesei -homeen aineenvaihduntaa, suoritettiin 13C-leimauskokeita tuotantoprosessien kannalta mielenkiintoisissa olosuhteissa ja määritettiin solunsisäisten prosessivirtojen olosuhderiippuvuuksia. Aineenvaihduntatuotteiden 13C-jakaumia määritettiin ydinmagneettisen resonanssispektroskopian (NMR-spektroskopian) menetelmin. NMR-spektroskopiaa sovellettiin myös homeen erään aineenvaihduntareitin mallin validointiin. Varsinkin S. cerevisiae -hiiva on lisäksi tärkeä malliorganismi, jonka ilmiasun säätelystä voidaan johtaa informaatiota myös korkeampien solujen, kuten ihmissolujen toiminnan ymmärtämiseen.

Diplomi-insinööri Paula Jouhtenin väitös ”Metabolic modelling and 13C flux analysis - application to biotechnologically important yeasts and a fungus (Aineenvaihdunnan mallinnus ja 13C-vuoanalyysi-sovellukset bioteknologisesti tärkeisiin hiivoihin ja homeeseen)” tarkastetaan torstaina 3.12.2009 klo 12 Teknillisessä korkeakoulussa (Otakaari 3, Teknillisen fysiikan talon auditorio).


Lisätietoja

Paula Jouhten
Tutkija
040 523 8330

 

 

Lisätietoja

Paula Jouhten
Tutkija
040 523 8330