Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Inhimilliset kyvyt ja ominaisuudet nousevat kovien teknisten projektitaitojen rinnalle

22.10.2009


Laaja uutuusteos ihmisistä projekteissa - projektien todellisesta voimavarasta

Projektiyhdistys ja VTT ovat julkaisseet laajan kokonaisteoksen projektinhallinnan ja johtamisen uudenlaisesta ihmislähtöisestä ajattelusta. Teos The Human Side of Projects in Modern Business avaa uusia näkökulmia projektitoiminnan inhimilliseen puoleen.

Käyttäytymisen tutkimus on ollut projektinhallinnassa pitkään laiminlyöty alue. Projektinhallinnan kirjallisuudessa ihmislähtöiset pehmeät taidot ovat olleet aliedustettuina. Ajattelussa ovat painottuneet pitkään suunnittelun, aikataulun, talouden ja valvonnan kovat näkökohdat. Nyt ihmis- ja johtamistaitojen merkitys on noussut yhä tärkeämmälle sijalle projektien onnistumisessa.

Teos kuvaa erilaisten projektien pätevyysvaatimuksia, eri osapuolten välistä yhteistyötä ja tämän johtamista, muutosten, monimutkaisuuden ja epävarmuuden hallintaa, verkostoja, sosiaalisia suhteita ja monikulttuurisuutta.

Uudenlaista vuoropuhelua tarvitaan esimerkiksi linjaorganisaation edustajien ja projektipäälliköiden välille, jotta ajattelumaailman selvä kuilu voidaan ylittää.

Myös verkottuneen maailman hajautetut projektiryhmät, virtuaalinen johtaminen ja viestintä aiheuttavat projektipäälliköille uusia haasteita, kun jäsenet tapaavat harvoin kasvokkain.

Projekteissa on tiedettävä, kuinka asioita saadaan tehdyksi toisten ihmisten kanssa ja avulla. Esimerkiksi luottamus, tunteiden huomioon ottaminen, motivointi ja palkitseminen ovat tärkeitä projektiryhmien työssä. Luottamus saa aikaan tehokkuutta lisäämällä yhteistyötä, tiedon jakamista, sitoutumista ja työtyytyväisyyttä.

Projektitoimintaa ovat vahvasti ohjanneet taloudelliset, ajankäytön ja laadulliset reunaehdot. Näiden rinnalle on noussut tarve ottaa paremmin huomioon projektia toteuttavat ihmiset.

Nykyisin projektipäälliköiden odotetaan osaavan johtaa projektia toteuttavia ihmisiä. Ihmisten johtamista koskevat osaamisvaatimukset ja näkökulmat on nostettu myös Projektinhallinnan Maailmanjärjestön IPMA:n projektinhallinnan ja johtamisen osaamisten joukkoon. IPMA:n luetteloimista osaamisista löytyvät nykyisin mm. henkilökohtaiset ominaisuudet, kyvyt ja jopa käyttäytyminen.

IPMA:n vuoden 2009 Maailmankongressin pääohjelma sisälsi tiedeosion, jonka nimenä oli The Human Side of Projects in Modern Business. Tämä ohjelma sisälsi esityksiä, jotka käsittelivät monia uusia tutkimustuloksia ihmisten johtamisesta ja toimimisesta projekteissa.

Näiden esitysten pohjalta VTT:n johtavat tutkijat Kalle Kähkönen ja Abdul Samad Kazi sekä tutkija Mirkka Rekola toimittivat samannimisen Projektiyhdistyksen ja VTT:n teoksen. Teos sisältää kaikkiaan 46 tieteellistä artikkelia, joissa esitellään näkökulmia ja trendejä ihmisten johtamisesta ja osuudesta projekteissa. Artikkelien kirjoittajina on projektitoiminnan tutkijoita ja tutkijaryhmiä yli 20 maasta.

Julkaisu
Kalle Kähkönen, Abdul Samad Kazi ja Mirkka Rekola (toim.),
The Human Side of Projects in Modern Business. ISBN 978-952-92-5638-9
Julkaisusarja: International Project Management Association IPMA Scientific Research Paper Series. Julkaisijat: Projektiyhdistys ja VTT Laajuus: 723 sivua.

Saatavuus ja hinta: Suoraan kustantajalta, Projektiyhdistykseltä, hinta 29 euroa ja kotimaan postituskulut 8,50 euroa