Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Pertti Koukkari kestävien kemiallisten prosessien ja systeemien tutkimusprofessoriksi

25.11.2009


VTT:n hallitus nimitti tekniikan tohtori Pertti Koukkarin ”Kestävät kemialliset prosessit ja systeemit” tutkimusprofessoriksi viisivuotiskaudeksi 1.12.2009 alkaen.

Tutkimusprofessuurin toimialana on teollista mielenkiintoa omaavien monifaasiprosessien tarkastelu matemaattiseen mallinnukseen ja laskennalliseen termodynamiikkaan perustuen.

Tutkimuksessa kehitetään uuden sukupolven kemiamalleja, joilla on toimivia sovelluksia mm. teräksen- ja paperinvalmistuksessa, kemian ja biotekniikan prosesseissa sekä energiatekniikassa. Uusina tutkimuskohteina ovat erityisesti kestävien kemiallisten prosessien kehittäminen, biojalostamotekniikat sekä biokemiallisten reaktiopolkujen termodynaaminen mallintaminen.

VTT:n tutkimusprofessorin tehtävänä on johtaa ja osallistua alansa tutkimukseen osana kansainvälistä tutkimusyhteisöä. Tutkimus luo perustaa ja sovelluksia elinkeinoelämää hyödyntäville prosessi- ja materiaaliratkaisuille sekä simulointipalveluille.

Pertti Koukkari suoritti tekniikan tohtorin tutkinnon Teknillisessä korkeakoulussa Kemian osastolla vuonna 1995.

VTT:llä Koukkari on toiminut vuodesta 1995 lähtien erikoistutkijana, ryhmäpäällikkönä, tiiminvetäjänä ja johtavana tutkijana.


Lisätietoja

Pertti Koukkari
Tutkimusprofessori
020 722 6366

 

 

Lisätietoja

Pertti Koukkari
Tutkimusprofessori
020 722 6366