Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Elintarvikeketjun innovaatiot kilpailevat globaaleilla markkinoilla

27.11.2009


Elintarvikeketjun innovaatioita suuntaavat kuluttajatrendit: terveellisyys, vastuullisuus, nautiskelu ja helppous. Ne kannustavat tuottamaan uusia tuotteita, toimintamalleja ja palveluja sekä muokkaamaan samalla koko ketjun yhteis-työtä ja toimintaa. Lähtökohtaisesti innovaatiot ja niihin liittyvä kilpailu on globaalia. Laatuketjun järjestämässä Elin-tarvikeketjun visio- ja uutispäivässä kysyttiin, tarvitseeko myös elintarvikeala tuotekehitysremonttia. Asia nousi esille yleisemmällä tasolla myös Suomen koko innovaatiojärjestelmän arvioinnissa.

Vuosittain järjestettävän Elintarvikeketjun visio- ja uutispäivän teemana olivat tänä vuonna ketjun innovatiivisuus ja uudet liiketoimintakonseptit näkökulmana osaamisen haasteet ja mahdollisuudet. Päivässä pohdittiin tulevaisuutta ja sitä millaisia innovaatioita alalle tarvitaan ja miten ne syntyvät. Aiheista alustivat Elintarviketeollisuusliiton toimitusjoh-taja Heikki Juutinen, VTT:n kehitysjohtaja Petri Kalliokoski, ProAgria Keskusten Liiton kehitysjohtaja Hannu Seppänen, Valio Olo -hyvinvointipalvelujen johtaja Risto Hietala sekä IKEA Oy:n food service –päällikkö Ilse Kuusinen. Komment-tipuheenvuoron piti Liisa Välikangas Helsingin kauppakorkeakoulusta.

Maito- ja viljapohjaiset innovaatiot Suomen vahvuuksia

Innovaatiot eivät synny pakottamalla. Osaavat, motivoidut ja aktivoidut yksilöt sekä innovatiivisuuteen kannustava ilmapiiri mahdollistavat uudet ja dynaamiset rakenteet, huipputason koulutus-, tutkimus- ja kehitystoiminnan, globaa-listi kilpailukykyisen ja vuorovaikutteisen yrityskentän sekä vetovoimaiset kansainvälistyneet aluekeskukset.

Esimerkkeinä tämän hetken ja tulevaisuuden innovaatioista ovat maito- ja viljapohjaiset terveys- ja painohallintatuot-teet sekä rukiin uudenlainen käyttö terveysravintona. Innovatiivisuus ei ole pelkästään itse tuote, vaan myös sen pakkaus, joka tulevaisuudessa voi sisältää paljonkin tietoa mm. vastuullisuudesta. Tulevaisuuden innovaatiot elintar-vikeketjussa liittynevät pakkauksiin, painettuun älykkyyteen, bio- ja elintarviketeknologiaan sekä logistiikkaan.

Esimerkkejä uusista ja jo toimivista liiketoimintakonsepteista

Suomalainen viljaketju on yhdessä kehittänyt pohjaa uudelle toimintamallille, jossa tieto voi tulevaisuudessa liikkua ketjun eri osien välillä ja samalla mahdollistaa myös erilaisen viljan tuottamisen kuluttajalähtöisesti markkinoille. Vil-jaketjun sähköisen toimintamallin tavoite on tuottaa laadukasta viljaa, josta hyötyy koko viljaketju.

Laaja ja tunnustettu tietopääoma terveys-, hyvinvointi- ja HR-osaamisesta on Valio Oy:ssä konseptoitu uudeksi liike-toiminnaksi, Valio Olo -hyvinvointipalveluksi. Konsepti on ainutlaatuinen maailmassa ja se on suunnattu yrityksille.

Elintarvikkeiden integroituminen muuhun liiketoimintaan on ollut nousussa. IKEA:ssa ruokapalvelut ovat olennainen osa liiketoimintaa ja niiden tehtävä on saada aikaan tyytyväisiä asiakkaita. Luomuvaihtoehto ja osin paikallisesti hankittavat tuotteet kiinnittävät ruokapalvelut globaalissa yrityksessä paikallisuuteen.

Kommenttipuheenvuorossa arvioitiin elintarvikeketjun innovaatiotarvetta muutostrendien näkökulmasta, joita ovat luonnonmukaisuus, erityishyötyä tavoittelevat ruoka-aineet sekä vanhentuville ihmisille kehitetyt tuotteet ja palvelut. Elintarvikealan yritys, joka pystyy kulkemaan innovaatiokehää tiedostamisesta strategiseen kehittelyyn ja resurssien allokointiin vilkkaimmin, nousee voittajaksi globaaleilla markkinoilla. Näillä markkinoilla on yhtä aikaa pula perusruu-asta ja puhtaasta vedestä, mutta myös tarve huolehtia ympäristöstä sekä omasta ja perheen hyvinvoinnista.

Vuoden Maatilaksi Vaissi Oy Keuruulta

Päivässä palkittiin myös Vuoden Maatila –kilpailun voittaja ja kunniamainitut. Vuoden Maatilaksi 2009 valittiin keu-ruulainen Maria Vaissin kaalikääryleitä valmistava ja kaalia jatkojalostava maaseutuyritys Vaissi Oy. Kunniamainin-nat myönnettiin Jyrki Tervosen isännöimälle Parkinniemen Puutarhalle Kajaaniin sekä Kirsi ja Timo Makkosen maito-tilalle Rääkkylään. Palkinnot luovutti MTK:n linjajohtaja Simo Tiainen.

Lisätietoja

Maa- ja metsätalousministeriö
Laatuketjun koordinaattori Petri Koskela, puhelin (09) 160 52328, matka 040 832 9877, petri.koskela@mmm.fi
Laatuketjun tiedottaja Pauliina Munukka, puhelin (09) 160 52966, matka 040 352 7008, pauliina.munukka@mmm.fi

ProAgria Keskusten Liitto
Johtaja Pentti Meriläinen, puhelin 044 320 1600, pentti.merilainen@proagria.fi
viestintäpäällikkö Suvi Anttila, puhelin 020 7472 492, matka 040 560 8551, suvi.anttila@proagria.fi

Seminaarin materiaalit ovat sähköisesti saatavilla osoitteesta: http://www.laatuketju.fi/laatuketju/www/fi/julkaisut/muut_julkaisut.php