Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Väitöstutkimus ohutkalvotekniikalla toteutettavista langattomassa tiedonsiirrossa käytettävistä suurtaajuuskomponenteista

28.10.2009


VTT:n tutkija Tommi Riekkinen tutki väitöstyössään ferro- ja pietsosähköisten monikerroskomponenttien valmistusta langattomaan tiedonsiirtoon.

Langattoman tiedonsiirron piiriratkaisut vaativat pieniä, halpoja ja vähän energiaa kuluttavia suurtaajuuskomponentteja. Kasvavien komponenttivaatimusten toteuttaminen edellyttää uusien innovatiivisten materiaalien ja valmistusteknologioiden kehittämistä ja soveltamista. Ohutkalvotekniikkaa käyttämällä materiaalien ominaisuuksien räätälöinti, komponenttien massavalmistus ja integrointi pieneen tilaan on mahdollista sovelluskohtaisesti.

Tommi Riekkinen perehtyi väitöstutkimuksessaan ohutkalvotekniikalla toteutettavien suurtaajuuspiirien rakennemateriaaleihin, niiden valmistustekniikkaan ja karakterisointiin. Tutkimuksessa kehitettiin pienihäviöisiä ferro- ja pietsosähköisiä ohutkalvokomponentteja radio- ja mikroaaltotaajuussovelluksiin. Lisäksi tutkittiin tantaalipohjaisia materiaaleja ohutkalvokondensaattoreihin ja -vastuksiin.

Väitöstyössä valmistetut korkealaatuiset ohutkalvokomponentit ovat sovellettavissa suurtaajuusalueelle, ja ne edustavat alan tämän hetken viimeisintä tekniikkaa.

Tutkimuksen päätuloksina voidaan pitää ferrosähköisten komponenttien hyvyyslukua 100 yli GHz taajuusalueella, ferrosähköisten ohutkalvojen ominaisuuksien muuttamista substraattibiaksen avulla sekä korkeaa kytkentäkerrointa pietsosähköisissä resonaattoreissa. Lisäksi Riekkinen esittää väitöskirjassa tavan valmistaa pienihäviöisiä ohutkalvorakenteita soveltamalla niin sanottua kerrossiirtotekniikkaa.

Väitöstutkimus Ferro- ja pietsosähköisten monikerroskomponenttien valmistus ja karakterisointi suurtaajuussovelluksiin (Fabrication and characterization of ferro- and piezoelectric multilayer devices for high frequency applications) tarkastetaan maanantaina 2.11.2009 klo 12 Teknillisen korkeakoulun päärakennuksessa, E-salissa. Osoite on Otakaari 4, Espoo.


Lisätietoja

Tommi Riekkinen
tutkija
020 722 6642

 

 

Lisätietoja

Tommi Riekkinen
tutkija
020 722 6642