Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Kouvolan kaupunki lähtee kehittämään uutta perusturvapalvelujen vuorovaikutteista toiminta- ja asiakasmallia

30.11.2009


Tekesin Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä –ohjelmasta on myönnetty 26.11.2009 kehittämisrahoitusta Kouvolan kaupungin, VTT:n ja Attendo MedOne Oy:n yhteistyöhankkeelle Vuorovaikutteinen perusturvan sähköinen palvelu- ja ohjausjärjestelmä (VOPA). Hanke toteutetaan vuosien 2010 ja 2011 aikana ja sen kokonaiskustannusarvio on noin 1,6 miljoonaa euroa.

VTT:n roolina hankkeessa on vastata tutkimusavusteisen kehittämistyön tuesta Kouvolan kaupungille sekä hankkeessa syntyvän tiedon levittämisestä muihin kaupunkeihin ja palveluiden tuottajaorganisaatioihin. Attendo MedOne Oy on merkittävänä yksityisenä palveluntuottaja mukana kehittämässä sekä sähköistä asiointia että sopimusohjausta yhteistyössä Kouvolan kaupungin perusturvapalvelujen kanssa.

Hankkeen tavoitteena on kehittää asiakkuudenhallintamalli ja tilaajan ja tuotannon sopimusohjausta palveleva seuranta- ja ohjausjärjestelmä. Asiakkuudenhallintamallissa kehitetään sähköistä asiointia mm. terveyden edistämisessä, terveydenhuollossa ja vanhuspalveluissa. Tuloksena on uusi toimintatapa, jossa asiakkaan vastuu ja osallistuminen kasvavat ja fyysiset käynnit terveydenhuoltoon vähenevät. Kehitettävä seuranta- ja ohjausjärjestelmä tukee julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin liiketoiminnan kehittymistä tarjoamalla palvelutuotannolle avoimen markkinapaikan. Kehitettävässä palvelussa kootaan yhteen paikkaan jäsenneltynä sekä asiakkaan, että julkisen tai yksityisen tuottajan tarvitsemaa tietoa mm. palvelujen sisällöstä, laadusta ja kustannuksista. Hankkeen yhtenä keskeisenä tehtävänä on myös tuottaa kuntalaisille ja päätöksentekijöille vertailutietoa ja vaihtoehtoja eri palveluista ja lisätä avoimuutta.

Kouvolan kaupunki on hankkeen alulle panija ja hanke tukee merkittävästi kaupungin perusturvapalvelujen kehittämistä. Kehitettävällä asiakkuudenhallintamallilla voidaan vastata tulevaisuuden kasvavaan palvelutarpeeseen ja yhä väheneviin resursseihin (raha ja henkilöstö) ja saamaan entistä dynaamisempi tilaaja-tuottaja -toimintatapa.

Lisätietoja

Mikko Komulainen
perusturvan tuotantojohtaja
Kouvolan kaupunki
puh. 020 615 7947

Ville Valovirta
asiakaspäällikkö
VTT
puh. 020 722 4019

Pertti Karjalainen
toimitusjohtaja
Attendo MedOne Oy
puh. 020 747 4711