Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Internationellt ICT-projekt siktar mot 20 procents energibesparing

05.07.2010


VTT är en central partner i ett europeiskt ICT-projekt som siktar mot 20 procents direkta besparingar i elförbrukningen hos ICT-utrustningen (servrar och nätaggregat) i servercentraler. Målsättningen är, vid sidan av kostnads- och energibesparingarna, även att reducera koldioxidavtrycken från servercentralerna.

Hittills har energibesparing endast eftersträvats genom utveckling av energisnålare enstaka komponenter i ICT-utrustningen. Projektet FIT4Green, som inleddes i januari 2010, tar hänsyn till hela ICT-kedjan, dvs. från kunden via nätet till servercentralen, och då kan energiförbrukningen optimeras i hela kedjan i stället för hos enskild utrustning.

Ett av målen med projektet är dessutom att den minskade elförbrukningen ska leda till 30 procents ytterligare besparingar i kylningen av servercentralen vid sidan av den direkta besparingen på 20 procent. Tack vare den reducerade elförbrukningen minskar koldioxidavtrycket från servercentralerna. Syftet är att ytterligare sänka koldioxidavtrycket genom att flytta tjänster från en servercentral till en annan central som använder elektricitet som produceras så utsläppsfritt som möjligt. Projektet ska genomföras med bibehållen kvalitet på tjänsterna.

VTT:s roll i projektet är central vid utvecklingen av den simuleringsmodell som används för att beskriva energiförbrukningen samt för att testa olika energibesparingsmetoder. VTT deltar förutom i utvecklingen av simuleringsmodellen även i att ta fram rätt tilläggssystem ovanpå de nuvarande styrsystemen i servercentralerna. Tilläggssystemet konstrueras så att det kan anslutas till vilken typ av styrsystem för servercentraler som helst. Med detta system är det möjligt att kontrollera användningen av servercentralernas resurser och stänga av den utrustning som inte används.

Projektet FIT4Green avslutas år 2012. Projektkoordinator är GFI Informática i Spanien och HP Italy Innovation Centre i Italien svarar för den teknologiska ledningen. Förutom VTT deltar följande organisationer i projektet: University of Passau (Tyskland), Jülich Supercomputing Centre (Tyskland), Imperial College London (England), University of Mannheim (Tyskland), Create-Net (Italien), Eni S.p.A. (Italien) och Almende BV (Holland).

Mer information:
www.fit4green.eu


Mer information

Jyrki Huusko
Forskare, VTT
+358 20 722 2260

María Pérez Ortega
Projektkoordinator, GFI Informática
+32 16 381 111

 

 

Mer information

Jyrki Huusko
Forskare, VTT
+358 20 722 2260

María Pérez Ortega
Projektkoordinator, GFI Informática
+32 16 381 111