Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Polkupyöräilijöille ja jalankulkijoille liikenneturvallisuustesti

06.04.2010


VTT on kehittänyt helppokäyttöisen liikenneturvallisuustestin polkupyöräilijöille ja jalankulkijoille. Internetpohjaisen testin avulla pyöräilijät ja jalankulkijat saavat palautetta käyttäytymisensä vaikutuksista liikenneturvallisuuteen.

VTT kehitti sekä pyöräilijöille että jalankulkijoille luotettavat ja lyhyet liikenneturvallisuustestit, joiden lähtökohtina olivat vastaajan itsearviointi, tiedossa olevat käyttäytymisen ja vakavien liikenneonnettomuuksien väliset yhteydet sekä kevyen liikenteen sääntöjen tuntemus.

Testiä varten laadittiin sekä polkupyöräilijöille että jalankulkijoille oma internetpohjainen kyselylomake, joka kohdistuu erilaisiin käyttäytymistekijöihin ja kevyen liikenteen sääntöjen tuntemiseen. Aiheita olivat mm. turvallisuusvarusteet, reitinvalinta, alkoholin vaikutuksen alaisena liikkuminen, kelin huomioon ottaminen, liikennesääntöjen noudattaminen, vuorovaikutustilanteet autojen kanssa ja keinot turvallisuuden parantamiseksi.

Vastausten perusteella vastaaja saa yksilöidyn ja kysymyskohtaisen palautteen siitä, miten hänen kannattaa muuttaa käyttäytymistään parantaakseen turvallisuuttaan liikenteessä. Lisäksi annetaan vastauksiin perustuva kokonaisarvio liikennekäyttäytymisen vaarallisuudesta.

Testin käyttöympäristönä ovat ensisijaisesti työpaikat, joissa pyritään tuomaan henkilöstölle esiin liikenneturvallisuusasioita ja erityisesti sitä, miten jokainen voi itse vaikuttaa turvallisuuteen.

Testin koekäyttäjinä toimi Neste Oilin henkilöstö. Tulosten mukaan teknisiä ongelmia ei ilmaantunut ja käyttäjät pitivät sisältöä onnistuneena.

Testit täydentävät jo aikaisemmin kehitettyä autonkuljettajien liikenneturvallisuustestiä.

Raportti verkossa: http://www.vtt.fi/files/projects/tl2025/t2524_luomavirkkunen.pdf

Tilastokatsaus: Pyöräilijöiden henkilövahingot tieliikenteessä

Tilastokatsaus: Jalankulkijoiden henkilövahingot tieliikenteessä

Tilastotietoa tieliikenneonnettomuuksista


Lisätietoja

Juha Luoma
Tutkimusprofessori
020 722 4533

 

 

Lisätietoja

Juha Luoma
Tutkimusprofessori
020 722 4533