Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT tarjoaa teoriaa ja valmennusta tulevaisuuden osaajille

14.06.2010


Uusi trainee-ohjelma edistää teknisen ja kaupallisen innovaatiojohtamisen valmiuksia

Teknisten ja kaupallisten alojen osaajille suunnattu VTT:n uusi työelämälähtöinen innovaatiojohtamisen trainee-ohjelma tarjoaa mahdollisuuden liiketoiminta- ja innovaatio-osaamisen kehittämiseen haasteellisissa kansainvälisissä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan tehtävissä. Ohjelman tavoitteena on kasvattaa osallistujien osaamista ja työkokemusta sekä kehittää Suomen elinkeinoelämän tarvitsemia laaja-alaisia teknologiaosaajia.

Innovaatiojohtamisen trainee-ohjelma yhdistää käytännön työtehtäviä ja monipuolista teorialähtöistä valmennusta tavoitteena kehittää uudenlaista osaamista Suomen elinkeinoelämään. - Trainee-ohjelman keskeisenä tavoitteena on Suomessa tehtävän korkealaatuisen tutkimuksen kaupallistaminen. Toisena keskeisenä tavoitteena on kehittää Suomen teollisuudelle tutkimus- ja kehitystyön sekä markkinoinnin rajapintojen osaajia, joita Suomen elinkeinoelämä tarvitsee menestyäkseen globaalissa kilpailussa, kertoo VTT:n Asiakasratkaisut-toiminnon toimialajohtaja Jouko Suokas.

Trainee-ohjelma alkoi toukokuussa 2010 ja siinä on mukana kuusitoista traineeta. Ohjelma koostuu noin kahdeksan kuukauden kokopäiväisestä työskentelystä VTT:n Asiakasratkaisut, IP Business, Konsernipalvelut sekä Tutkimus ja kehitys -toiminnoissa. Traineet työskentelevät esimerkiksi VTT:n kansainvälisen toiminnan, tutkimus- ja innovaatiopalveluiden sekä palvelutuotannon kehittämistehtävissä, business intelligence- sekä liiketoiminta- ja markkinointisuunnitelmien kehitystehtävissä.

Trainee-ohjelman eri tehtävät muodostavat kokonaisvaltaisen ketjun yritysstrategian ja liiketoimintasuunnitelman laadinnasta käytännön myyntityöhön. Monipuolista valmennusta ohjelmaan sisältyy 20 päivän verran muun muassa teknologia- ja innovaatiojohtamisesta, myynnistä ja markkinoinnista, strategiatyöstä ja teknologian kaupallistamisesta.

- Olemme erittäin tyytyväisiä trainee-ohjelman herättämään kiinnostukseen ja siihen, että olemme saaneet joukkoomme kuusitoista erinomaista osaajaa, Jouko Suokas jatkaa.

Innovaatiojohtamisen trainee-ohjelma on suunnattu vastavalmistuneille ja uusista uramahdollisuuksista kiinnostuneille henkilöille. Se on toteutettu yhdessä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien (ELY) ja TalentGate Oy:n kanssa.

VTT on useiden viimeaikaisten tutkimusten mukaan suosittu työnantaja. Universumin työnantajakuvatutkimuksessa VTT sai tunnustusta tekniikan alan opiskelijoiden suosituimpana työnantajana. T-Median Työnantajakuva 2010 -tutkimuksessa VTT oli kuudenneksi suosituin työnantaja työelämässä olevien korkeakoulutettujen joukossa.

VTT:llä panostetaan jatkuvasti tulevaisuuden osaajien ammatilliseen kehittymiseen. Tänäkin kesänä VTT tarjoaa kesätyöpaikan noin 80 opiskelijalle. Lisäksi läpi vuoden VTT:llä työskentelee kymmeniä diplomityöntekijöitä. Meneillään on myös muun muassa kansainvälinen VTT Graduate School -tohtoriohjelma.


Lisätietoja

Jouko Suokas
Toimialajohtaja
020 722 3200

Riitta Tolvanen
Henkilöstöjohtaja
020 722 4075

Joni Helomaa, TalentGate Oy
044 5140 882

 

 

Lisätietoja

Jouko Suokas
Toimialajohtaja
020 722 3200

Riitta Tolvanen
Henkilöstöjohtaja
020 722 4075

Joni Helomaa, TalentGate Oy
044 5140 882