Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Työterveyslaitos ja VTT kumppanuuteen

14.06.2010


Työterveyslaitoksen ja VTT:n yhteistyössä kohtaavat hyvinvointi- ja teknologiaosaaminen

Työterveyslaitos ja VTT ovat solmineet strategisen kumppanuussopimuksen 14.6.2010 Helsingissä. Kumppanuudessa korostuvat VTT:n rooli työelämässä sovellettavien teknologioiden kehittäjänä ja asiantuntijana sekä Työterveyslaitoksen rooli työelämän terveys- ja hyvinvointikysymysten asiantuntijana.

"Suomalaiset yritykset tulevat hyötymään yhteistyöstämme saamalla käyttöönsä teknisesti ja sosiaalisesti parempia, käyttäjilleen terveellisiä ja käyttäjäystävällisiä tieteen ja teknologian sovelluksia", korostavat pääjohtajat Erkki Leppävuori VTT:stä ja Harri Vainio Työterveyslaitoksesta.

Yhteistyötä tehdään sekä tutkimus- ja kehitystoiminnassa että asiakashankkeissa. Painopistealueiksi on valittu seuraavat yhteiskuntamme tulevaisuuden kannalta tärkeät kokonaisuudet.

Hyvinvointirakentaminen.  Tuotanto- ja toimistotilojen toiminnallisuus, älykkyys ja kytkentä hyvinvointiin. Kosteusvaurioiden ehkäiseminen ja korjaaminen. Ilmastointi. Rakennusten mallintaminen.

Terveysteknologia. Terveyden ja hyvinvoinnin mittaaminen. Työvälineiden käytettä¬vyys. Tehokkaat ja älykkäät suojaimet.

Tulevaisuuden energia-, ympäristö- ja turvallisuushaasteet. Energiaa säästävät tuotteet ja tuotantoprosessit. Kokonaisvaltaiset tuotannon suunnittelujärjestelmät. Logistiikka. Nanoteknologian soveltaminen. Tuotannon ja työelämän muutosten enna¬kointi.

Työorganisaatio. Työprosessien toimivuus ja kehittäminen. Turvallisuuden hallinta. Innovaatiotoiminta.

Tutkimus- ja kehittämishankkeissa yhteisiä hankkeita tehdään erityisesti rakentamisen, puunjalostusteollisuuden, teknologiateollisuuden ja liikenteen toimialoilla sekä sosiaali- ja terveysalalla.


Lisätietoja

Erkki KM Leppävuori
Pääjohtaja
020 722 4100

Anne-Christine Rischkoff
Tieteellinen johtaja
020 722 5546

Harri Vainio
Työterveyslaitos: pääjohtaja
030 474 2340

Hannu Anttonen
Työterveyslaitos: Osaamiskeskuksen johtaja
030 474 6086

 

 

Lisätietoja

Erkki KM Leppävuori
Pääjohtaja
020 722 4100

Anne-Christine Rischkoff
Tieteellinen johtaja
020 722 5546

Harri Vainio
Työterveyslaitos: pääjohtaja
030 474 2340

Hannu Anttonen
Työterveyslaitos: Osaamiskeskuksen johtaja
030 474 6086