Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Arbetshälsoinstitutet och VTT har ingått ett avtal om kompanjonskap

14.06.2010


Arbetshälsoinstitutet och VTT har ingått ett avtal om strategiskt kompanjonskap. Kompanjonskapsavtalet stärker VTT:s roll som expert och utvecklare av teknologiska lösningar för arbetslivet och Arbetshälsoinstitutets roll som expert på frågor som gäller hälsa och välbefinnande i arbetslivet. Avtalet undertecknades den 14 juni 2010 i Helsingfors.

"Tillsammans kan vi ta fram vetenskapliga och tekniska tillämpningar som erbjuder finländska företag användarvänliga och hälsofrämjande lösningar på tekniska och sociala problem", säger generaldirektörerna Erkki Leppävuori från VTT och Harri Vainio från Arbetshälsoinstitutet.

Samarbetet gäller såväl forsknings- och utvecklingsverksamhet som olika kundprojekt. Vi har valt att fokusera på följande områden som är viktiga för det finländska samhällets framtid:

Hälsofrämjande byggande. Funktionella, intelligenta och hälsofrämjande produktions- och kontorslokaler. Förebyggande och reparation av fuktskador. Ventilation. Byggnadsmodellering.

Hälsoteknologi. Mätning av hälsa och välbefinnande. Användbarhet hos arbetsredskap. Effektiv och intelligent skyddsutrustning.

Framtidens energi-, miljö- och säkerhetsutmaningar. Energisparande produkter och produktionsprocesser. Helhetsinriktade produktionsplaneringssystem. Logistik. Nanoteknologiska tillämpningar. Prediktion av förändringar inom produktion och arbetsliv. Arbetsorganisation. Arbetsprocessutveckling. Säkerhetshantering. Innovationsverksamhet.

Inom området för forskning och utveckling kommer vi att genomföra gemensamma projekt, med speciell inriktning på byggverksamhet, träförädling, teknologi och kommunikation samt social- och hälsovård.


Mer information

Erkki KM Leppävuori
VTT's generaldirektör
+358 20 722 4100

Jorma Lammasniemi
Vetenskapliga direktören
020 722 2200

Harri Vainio
Arbetshälsoinstitutet: generaldirektör
030 474 2340

Hannu Anttonen
Arbetshälsoinstitutet: kompetenscenterdirektör
030 474 6086

 

 

Mer information

Erkki KM Leppävuori
VTT's generaldirektör
+358 20 722 4100

Jorma Lammasniemi
Vetenskapliga direktören
020 722 2200

Harri Vainio
Arbetshälsoinstitutet: generaldirektör
030 474 2340

Hannu Anttonen
Arbetshälsoinstitutet: kompetenscenterdirektör
030 474 6086