Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Sananvapaus ja erilaiset näkemykset kuuluvat tieteelliseen tutkimustyöhön

25.08.2010


Mediassa on käyty keskustelua tutkimustulosten julkisuudesta ja tutkijoiden oikeudesta antaa lausuntoja. Viime päivinä keskustelu on kohdistunut erityisesti VTT:n tutkijoihin. VTT:lle on tärkeää, että sen tutkimustyön periaatteet ja julkisuusohjeet ymmärretään oikein. -Tällaista keskustelua ei ole aiemmin tullut esiin VTT:n historiassa. On hyvä, että asiaan tulee nyt selvennystä, totesi VTT:n pääjohtaja Erkki Leppävuori toimittajille järjestetyssä tilaisuudessa keskiviikkona.

VTT tuottaa uutta tietoa ja innovaatioita yrityksille, yhteiskunnalle ja muille asiakkaille. VTT:n toiminnan lähtökohta on erilainen kuin esimerkiksi yliopistoilla. VTT:llä tehtävä tutkimus tapahtuu aina VTT:n nimen ja brandin alla. Siksi ei ole yhdentekevää, mitä ja miten VTT:n nimissä viestitään julkisesti.

VTT:n tuottama tieto ei ole tarkoitettu pöytälaatikkoon, vaan asiakkaiden ja yhteiskunnan hyödynnettäväksi. VTT kannustaakin asiantuntijoitaan tuomaan esiin tutkimustietoa ja osaamistaan. Tutkimusten julkistaminen tulee tehdä VTT:n eettisiä periaatteita noudattaen. Kustakin tutkimuksesta tehdään tutkimuksen tilaajan kanssa sopimus, jossa sovitaan myös tutkimuksen julkisuusperiaatteista.

Kaiken VTT:n tekemän tutkimustyön ehdottomana lähtökohtana on puolueettomuus, vastuullisuus, rehellisyys ja luotettavuus. Myös poliittisen päätöksenteon tueksi tehtävät selvitykset pohjautuvat riippumattomaan tutkimustietoon. - On erittäin tärkeää, etteivät poliittiset näkökulmat sekoitu VTT:n asiantuntijatyöhön, pääjohtaja Erkki Leppävuori korosti.

Tutkimustoimintaan kuuluu kyseenalaistaminen, kriittisyys ja tieteellinen pohdinta. VTT hyödyntää tutkimuksissaan laajasti omia eri alojen asiantuntijoitaan. Tutkimuksen aikana VTT:n sisällä voidaan käydä laajasti keskustelua itse tutkimuksesta sen luottamuksellisuutta vaarantamatta. Erilaiset näkemykset huomioidaan tutkimuslausuntoa laadittaessa. Kun lopullinen kannanotto on annettu, VTT:n yksittäisten asiantuntijoiden ei tulisi enää kyseenalaistaa tuloksia julkisuudessa. Asiantuntijan tullessa VTT:lle töihin hän hyväksyy jo työsopimuksessaan VTT:n pelisäännöt, jotka ovat olleet käytössä vuosikymmeniä.

VTT:n pääjohtaja tähdensi keskiviikkona, että työntekijät voivat luonnollisesti olla aktiivisia yhteiskunnallisessa toiminnassa. VTT:n tutkijoilla on oikeus antaa asiantuntijalausuntoja omasta vastuualueestaan. Muusta VTT:n tutkimusalueesta tutkijoilla ei ole oikeutta antaa lausuntoja VTT:n nimissä. Yksityishenkilöinä tutkijat voivat antaa lausuntoja VTT:n tutkimusalueesta sovittuaan asiasta VTT:n kanssa. Tutkimusalaan läheisesti liittyvissä asioissa ei saisi syntyä epäselvyyttä siitä, ottaako henkilö kantaa asioihin yksityishenkilönä vai VTT:n asiantuntijana.


Lisätietoja

Erkki Leppävuori
Pääjohtaja
040 042 4828

 

 

Lisätietoja

Erkki Leppävuori
Pääjohtaja
040 042 4828