Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Ny teknik inom kameraövervakning hjälper till att förebygga terrordåd

08.09.2010


Statens tekniska forskningscentral VTT utvecklar bildanalysteknik som effektiviserar övervakningen av övergivet bagage på offentliga platser

På offentliga platser används ett stort antal olika kameraövervakningssystem som kan samla in stora mängder bildmaterial. Ännu finns det emellertid inte några effektiva sätt att automatiskt analysera bildmassorna och i förväg identifiera eventuella risksituationer. VTT medverkar i ett EU-forskningsprojekt som utvecklar IT-baserade lösningar för detta behov.

En risksituation kan exempelvis orsakas av en resväska som lämnats på en offentlig plats, eftersom den kan innehålla sprängämnen eller andra farliga ämnen. Terrordåd som bygger på taktiken att placera sprängämnen i övergivet bagage på offentliga platser har redan krävt många civila offer. Bagageövervakning är viktigt särskilt på flygplatser, järnvägsstationer, mässområden och i allmänna utrymmen i anslutning till nationellt viktig infrastruktur.

Målet med projektet SUBITO, som finansieras av Europeiska kommissionen, är att förbättra de befintliga kameraövervakningssystemens bildanalysteknik. Med hjälp av en applikation som utvecklas i projektet identifierar kamerorna automatiskt övergivna resväskor och kan snabbt reda ut vem som har lämnat kvar resväskan och vilken rutt personen har använt.

VTT har i anslutning till projektet utvecklat verktyg som gör det möjligt att använda intelligenta kameror effektivare. Den nya applikationen har en betydande kommersiell potential, eftersom man med hjälp av den kan utnyttja bildmaterialet redan innan något har hänt.

Säkerhetsmyndigheterna kan snabbt flytta en övergiven resväska åt sidan om den bedöms utgöra en risk. Om det är fråga om falskt larm, kan resväskan lämnas exempelvis till mässområdets eller flygplatsens hittegodsbyrå.

SUBITO ökar säkerheten på ett kostnadseffektivt sätt, eftersom den nya tekniken kan anslutas till befintliga övervakningssystem. Därmed är det också lättare att sköta frågor som gäller integritetsskyddet, eftersom slutanvändarna måste beakta dem i sina verksamheter redan i dag.

Kameraövervakningen får ökad effektivitet genom dess avskräckande inverkan: ofta förbättrar redan blotta kunskapen om den effektiviserade övervakningen säkerheten på offentliga platser.

I projektet SUBITO medverkar tio partnerorganisationer från sex europeiska länder. Deltagarna i partnersamarbetet är experter från forskningsinstitut, universitet, industriföretag och slutanvändarorganisationer.

Projektet fortsätter fram till slutet av 2011 och genomförs i intimt samarbete med slutanvändarna. Målet är att säkerställa att säkerhetsmyndigheterna får tillgång till teknik som motsvarar deras behov.


Mer information

Jouko Viitanen
Forskningsprofessor
+358 20 722 3639

Jukka Laitinen
Specialforskare
+358 20 722 3637

Jari Jankkari
Forskare
+358 20 722 3357

 

 

Mer information

Jouko Viitanen
Forskningsprofessor
+358 20 722 3639

Jukka Laitinen
Specialforskare
+358 20 722 3637

Jari Jankkari
Forskare
+358 20 722 3357