Print Print Sänd länk Bookmark and Share

Namnet på VTT ändrades

12.11.2010


Republikens president har i dag den 12 november 2010 stadfäst lagen om VTT. Lagen som träder i kraft den första december ger bättre möjligheter att utveckla forskningscentralens verksamhet. Även namnet på VTT ändrades. Det nya officiella namnet på finska är Teknologian tutkimuskeskus VTT. I praktiken används fortfarande den korta namnformen VTT.

Den långa namnformen ’Teknologian tutkimuskeskus VTT’ används endast i officiella sammanhang, till exempel i avtalstexter. I kommunikationen på finska använder VTT namnförkortningen VTT.

Genom lagen ändras det svenska namnet till Teknologiska forskningscentralen VTT. Även i kommunikationen på svenska används namnförkortningen VTT.

Namnet på engelska är oförändrat VTT Technical Research Centre of Finland.

Bakgrunden till lagreformen är målsättningen att ge VTT större handlingsutrymme och bättre möjligheter att utveckla verksamheten. Lagen ger till exempel VTT fullmakt att placera omkostnadsanslag, immateriella rättigheter och anläggningstillgångar i VTT:s teknologibaserade företag och utvecklingsbolag samt i aktiebolag som administreras av forskningscentralen och i statliga intressebolag.

Namnet på VTT:s styrelse ändrades till direktion.

Lagen om Teknologiska forskningscentralen VTT


Mer information

Olli Ernvall
Kommunikationsdirektör
+358 20 722 6747

 

 

Mer information

Olli Ernvall
Kommunikationsdirektör
+358 20 722 6747