Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT uudisti elintarvikepilothallinsa

12.02.2010


Teräs kiiltää ja kaakelit hohtavat

80 kutsuvierasta osallistui 10.2.2010 Espoon Otaniemessä VTT:n uusitun elintarvikepilothallin avajaisiin. Pitkään haaveena ollut uudistus palvelee paitsi teollisuuden tuote- ja teknologiankehityshankkeita myös VTT:n omia tutkimushankkeita tarjoamalla entistä paremmat tilat ja laitteet osaamisemme tuotteistamiseen.

VTT:n elintarviketutkimustehtävissä työskentelee noin 100 henkeä. Elintarviketeknologian asiantuntijoiden lisäksi joukkoon kuuluu mm. entsymologeja, kemistejä, psykologeja, sosiaalipsykologeja, markkinoijia ja ravitsemusasiantuntijoita.

Remontissa kiinnitettiin erityistä huomiota materiaalivalintoihin, puhdistettavuuteen ja huoneiden ilmanpaineisiin. Tiloista löytyy mm. sekoitusreaktorisarja elintarvikemassoille, esivalmennin, hiutalointilaite, pakkaskuivuri, sumutuskuivuri, leijupetikuivuri, ilmaluokitin, ekstruuderi ja mylly.

VTT:n pilottoimintojen palveluperheeseen kuuluvat elintarvikepilotin lisäksi koeleipomo, koemallastamo ja -panimo sekä fermentori- ja jälkikäsittelypilot Otaniemessä sekä kemianprosessien pilotit Otaniemessä ja Rajamäellä.

Avajaistilaisuudessa tiimipäällikkö Pekka Lehtinen kertoi VTT:n elintarviketutkimuksesta ja sen tavoitteista. Kylläisyys, painonhallinta, terveellisyys ja ympäristövaikutusten minimointi ovat keskeisiä tavoitteita hankkeissa. Tutkimuskohteista marjat ja vilja nousevat erityisesti esille. Lehtinen kertoi muutamista tuotekehitysesimerkeistä: Betaglukaanin ympärillä VTT on tehnyt tutkimuksia hyvin pitkään, ja niiden tuloksia on hyödynnetty markkinoille lanseeratuissa tuotteissa. Terveysvaikutteinen probiootti Lactobacillus rhamnosus VTT E-97800 on mikrobikanta, joka säilyy elävänä paremmin kuin muut probiootit elintarvikeprosesseissa menettämättä hyviä ominaisuuksiaan. Lisäksi Lehtinen kertoi VTT:n viljan luontaiseen modifiointiin liittyvistä tutkimuksista; kyseessä on menetelmät, joilla mikrobien avulla käsitellään viljaa. Näin saadaan aikaiseksi hyvänlaatuisia muutoksia esimerkiksi leivontatuotteisiin. Mikrobeja hyödyntämällä voidaan vähentää lisäaineiden käyttöä elintarvikkeiden valmistuksessa.

Asiakaspäällikkö Annika Wilhelmson kertoi koepanimon toiminnasta. Koepanimo soveltuu oluen lisäksi myös alkoholittomien juomien valmistusprosessien kehittämiseen.

Erikoistutkija Gun Wirtanen VTT Expert Service Oy:stä kertoi prosessihygieniaan ja biofilmiosaamiseen liittyvistä palveluista. VTT yhtiöitti vuoden 2010 alussa asiantuntijapalvelunsa ja perusti VTT Expert Service Oy:n.

Asiakaspäällikkö Eero Hurme kertoi VTT:n elintarvikepakkauskehitystyöstä. VTT kehittää Industrial Biomaterials -ohjelmassaan uusia pakkaus- ja pinnoitemateriaaleja. Esimerkkinä hän mainitsi läpinäkyvän kartongin. Tutkimustyön tavoitteena on kehittää niin edullista teknologiaa, että sitä voidaan hyödyntää elintarvikepakkauksissa.

Erikoistutkija Michael Bailey esitteli VTT:n fermentorihallin toimintaa. VTT:llä on yli 30 fermentoria. Fermentorikokoelma on maailman tasolla harvinainen tutkimuslaitoksen kokoelmaksi. Lisäksi VTT:llä on kattava jälkikäsittelylaitteisto. 

Heikki Matero, Food Process Innovations Oy:stä ja Heikki Manner Jovant Oy:stä toivat tilaisuuteen teollisuuden tervehdykset ja kertoivat yhteistyöstään VTT:n kanssa. Food Process Innovations on hyödyntänyt VTT:n osaamista hyvin runsaskuituisten välipalatuotteittensa kehittämisessä. Heikki Mannerilla on elintarvikkeiden tuotekehitykseen erikoistunut konsulttiyritys.

Tilaisuuden kunniavieraana oli professori Yrjö Mälkki, joka toimi VTT:n elintarvikelaboratorion johtajana vuosina 1978 - 1992. Mälkki on edelleen aktiivinen elintarviketeknologian kehittäjä. Yhden pilotointiprojektin ohella hän kehittää painonhallintaan liittyvää hanketta ja seuraa juustoteknologiaan liittyvän kehitystyönsä etenemistä markkinoille. Vuonna 1987 rakennettu elintarvikekoehalli nimettiin Yrjö Mälkin mukaan Yrjönhalliksi vuonna 1992.