Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Professori Kokkala ehdottaa valtiolle tutkimusrahastoa ohjaamaan rakentamisen ja asumisen tutkimusta

20.04.2010


Professori Matti Kokkalan mukaan Suomeen tarvitaan julkisen sektorin toimielintä suuntaamaan yhteiskunnan tarvitsemaa rakentamisen, asumisen ja maankäytön tutkimusta. Toimielimen rooli olisi määritellä keskeiset isot kehittämistavoitteet ja käynnistää parin vuoden mittaisia tutkimusohjelmia, jotka tähtäisivät merkittäviin muutoksiin alan toimintatavoissa. Kokkalan mukaan alalle tarvittaisiin pikaisesti myös kokonaisvaltainen tutkimusstrategia, jolla ohjattaisiin ja koordinoitaisiin alan toimijoiden työtä.

Asuntoministeri Jan Vapaavuoren kutsuma selvityshenkilö Kokkala luovutti perjantaina raporttinsa ympäristöministeriölle. Kokkalan tehtävä oli selvittää rakennetun ympäristön tutkimustoiminnan nykytilaa ja kehittämistarpeita.

Selvityksen mukaan suomalaista asumisen, rakentamisen ja maankäytön tutkimusta vaivaa hajanaisuus. Tutkimusta tehdään pienissä hankkeissa, eikä hallinnonalojen välillä ei ole riittävästi yhteistyötä. Kokkalan ehdottama tutkimuselin vastaisi tähän ongelmaan luomalla yksittäisten tutkimuskeskittymien rinnalle julkisen tietoperustan. Rahoitus tutkimusyksikölle voitaisiin järjestää Valtion asuntorahaston (VAR) kautta, Kokkala esittää.

Ministeri Vapaavuoren mukaan Kokkalan selvitys parantaa merkittävästi ymmärrystä alan tutkimus- ja kehittämistoiminnan tilanteesta ja sen kriittisistä puutteista ja kehittämistarpeista.

"Selvitys on perustavanlaatuinen puheenvuoro alan kehittämistä koskevaan keskusteluun, jonka toivon vilkastuvan. Alalla tarvitaan nykyistä parempaa koordinaatiota, ohjausta ja johtamista."

Vapaavuoren mukaan uuden tutkimuskeskuksen organisointi on kuitenkin varsin vaativa tehtävä, jonka resurssointi vaatii yhteistä tahtoa. "Keskustelusta ei silti tule sulkea pois uusia organisatorisia vaihtoehtoja. Kevyempänä mallina voisi olla isompien toimijoiden välinen konsortio", Vapaavuori sanoo.

Kokkala listaa loppuraportissaan julkisen tutkimusyksikön ja strategian lisäksi viisi yksityiskohtaisempaa kehitysehdotusta. Hän ehdottaa muun muassa asumisen tutkimuksen keskittämistä Aalto-yliopistoon, kattavampaa tutkimusseurantaa, säännöllisiä tutkimuskonferensseja ja tutkimuksen ja kehittämisen johtamisen koulutuksen käynnistämistä. Yliopistojen ja tutkimuslaitosten organisointiin selvityksessä ei oteta kantaa.

"Tässä keskustelussa pitäisi päästä varsin nopeasti merkittäviin tuloksiin jo pelkästään kiristyvien ilmastopoliittisten vaatimusten nostamien tietotarpeiden takia. Rakennettua ympäristöä koskeva aktiivinen kehitystyö on tärkeätä jopa kansainvälisen kilpailukykymme kannalta ja siksikin kyse on kansallisen tason haasteesta", Vapaavuori muistuttaa.

Selvitysmiehen raportti lähtee seuraavaksi kommenttikierrokselle, joka päättyy toukokuun lopussa.

Materiaalia YM:n sivustolla:
Selvitysmiehen raportti: YMra10/2010 Seitsemän kehitysehdotusta
Asuntoministeri Jan Vapaavuori: Professori Kokkalan ehdotuksista hyvä pohja jatkokeskustelulle (pdf, 12 Kt)

Lisätietoja:
Selvitysmies Matti Kokkala, etunimi.sukunimi@vtt.fi,
p. 020 722 4800

Yliarkkitehti Aulis Tynkkynen, ympäristöministeriö, 
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 0400 143 969

Erityisavustaja Tatu Rauhamäki, ympäristöministeriö,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 050 521 2907