Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n tutkija Katariina Nyman palkittiin vuoden 2009 parhaasta biotekniikan alan opinnäytetyöstä

26.04.2010


Suomen Kemian Seura on palkinnut VTT:n tutkija Katariina Nymanin vuoden 2009 parhaasta biotekniikan alan opinnäytetyöstä Suomen Bioteollisuus ry:n Bioteollisuus Forum -seminaarissa 21.4.2010.

Nyman sai palkinnon diplomityöstään (Possibilities of enzyme-aided deinking of inkjet-printed paper), jossa hän paransi entsyymikäsittelyn avulla inkjet-painetun hienopaperin siistattavuutta. Hän toteutti diplomityönsä KCL:ssä vuonna 2009.

Diplomityön tavoitteena oli selvittää, voidaanko entsyymejä käyttämällä parantaa mustesuihku- eli inkjet-menetelmällä painetun paperin siistattavuutta. Työssä tutkittiin entsyymien kykyä poistaa väriä inkjet-musteista koeputkimittakaavan kokeissa spektrofotometrisesti sekä suuremman mittakaavan siistauskokeissa flotaatiokennossa.

Tutkimuksen mukaan entsyymikäsittely soveltuu prosessiparametrien puolesta toteutettavaksi siistauksen yhteydessä, mutta käsittelyn hinnan arvioitiin olevan yli neljäkymmentä kertaa liian suuri. Hinnan voidaan arvioida alenevan jatkossa, koska annostusta voitaneen pienentää ja kallista mediaattoria voitaisiin mahdollisesti eristää sellutehtaan sivuvirroista. Sovellus on saatava toimimaan myös ligniiniä sisältävälle massalle, jotta se olisi kaupallisesti hyödynnettävissä.