Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Väitös: Matkapuhelin on media itsessään

01.06.2010


VTT:n tutkija Virpi Oksman on väitöstyössään tutkinut, miten suomalaiset ovat omaksuneet matkapuhelimen ja miten matkapuhelin on kehittynyt mediavälineenä. Oksman väitteli aiheesta ”The mobile phone: a medium in itself” Tampereen yliopistolla 28.5.2010.

Oksman käsittelee väitöskirjassaan matkapuhelimen nopeaa omaksumista suomalaisten arkeen ja sen kehittymistä mediavälineenä. Aineisto koostuu muun muassa 1600 eri-ikäisen suomalaisen haastatteluista, mediapäiväkirjoista ja valokuvamateriaaleista, kuten kamerakännykkäkuvista. Lisäksi kenttätutkimuksien avulla on kerätty lokitietoa erilaisten palveluiden kuten mobiili-television käytöstä.

Matkapuhelinta on mediatutkimuksen alalla pidetty pitkään muita medioita täydentävänä välineenä ja internetin jatkeena, jota käytetään vain poikkeuksellisissa olosuhteissa, kuten matkoilla tai kesämökillä.

Viime vuosina matkapuhelimen käyttö mediana on kuitenkin lisääntynyt ja sillä on ollut myös vaikutusta muihin medioihin. Esimerkiksi television interaktiivisuus nojaa Suomessa pitkälti tekstiviestintään. Moni sanomalehti julkaisee tekstiviestipalstoja, koska niiden katsotaan tarjoavan välittömämmän kontaktin sanomalehden ja yleisön välillä kuin perinteiset mielipidepalstat. Kamerapuhelimien yleistyminen on kiihdyttänyt tätä kehitystrendiä ja usein lukijoiden ottamia kuvia julkaistaan merkittävistäkin uutistapahtumista.

Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna matkapuhelin on monissa maissa ensimmäinen ja ainoa tietoyhteiskuntaväline, joka on mahdollista hankkia kotitalouteen. Se on usein myös ainoa väline internetin käyttöön. Matkapuhelin on ulottunut lukemattomille elämänalueille ja saanut erikoisiakin piirteitä kuten esimerkiksi puheajan käyttö maksuvälineenä epävakaan valuutan maissa.

Matkapuhelimella on omat piirteensä mediana. Matkapuhelinta on käsitelty paljon henkilökohtaisen viestinnän välineenä, vaikka sen käyttö on laajentunut henkilökohtaisen viestinnän ulkopuolelle. Uutisvälineenä matkapuhelinta kuvaavat välittömyys ja nopeus. Matkapuhelinta voitaisiin kehittää kriisitiedottamisen välineenä, mikä edellyttäisi yhteistyötä viranomaisten ja palveluiden kehittäjien välillä. Toisaalta tekstiviestiuutisiin liittyy tietty epäluotettavuus, jos tekstiviestin lähde ei ole todennettavissa. Luotettavuusongelmiin voidaan kuitenkin löytää teknisiä ratkaisuja.

Väitöskirja verkossa:
http://www.vtt.fi/inf/pdf/publications/2010/P737.pdf


Lisätietoja

Virpi Oksman
Tutkija
020 722 3283

 

 

Lisätietoja

Virpi Oksman
Tutkija
020 722 3283