Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

Väitös: Rasva-aineenvaihdunnan tietomassojen tehokas käsittely bioinformatiikan avulla

04.06.2010


Elimistön rasva-aineenvaihdunnalla on todettu olevan vaikutuksia useiden kansantautien, kuten diabeteksen, liikalihavuuden, atheroskleroosin ja Alzheimerin taudin, syntymiseen. Nykyisten tehokkaiden tutkimuslaitteiden ansiosta on mahdollista analysoida useita satoja lipidejä yhdellä kertaa. Tutkimus ei ainoastaan anna tietoa lipidimolekyylien vaikutuksista terveyteen, vaan auttaa myös tunnistamaan biomarkkereita, jotka ovat varhaisia, sairauden syntyyn viittaavia muutoksia elimistön aineenvaihdunnassa. Biomarkkerien tunnistaminen auttaa sairauksien ehkäisemisessä ja hoitamisessa.

Tutkimus edellyttää huomattavien tietomassojen käsittelyä. Laxmana Rao Yetukurin väitös liittyy nestekromatografia/massaspektrometri-menetelmillä saadun tutkimusdatan analysointiin biojärjestelmien mallintamisen avulla. Hänen väitöskirjatyössä esiteltyjen informaatiotieteen menetelmien ansiosta on mahdollista tunnistaa molekulaarisia lajeja, ennustaa niiden luokkia, sekä tutkia ja analysoida biologisia polkuja.

VTT:n tutkija Laxmana Rao Yetukuri väittelee aiheesta ”Bioinformatics approaches for the analysis of lipidomics data” 11.6.2010 klo 12 Aalto-yliopiston teknillisessä korkeakoulussa (Otakaari 3, Espoo). Tällä väitöskirjalla on ollut keskein rooli VTT:een metabolomiikka- ja lipidomiikka-arkkitehtuurin pystyttämisessä.


Lisätietoja

Laxman Yetukuri
Tutkija
040 531 3776

 

 

Lisätietoja

Laxman Yetukuri
Tutkija
040 531 3776