Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT on mukana kahdessa Suomen Akatemian FICCA-tutkimusohjelman hankkeessa

27.08.2010


Starship-hankkeessa keskitytään hiukkaspäästöjen ja kasvihuonekaasupäästöjen aiheuttamien ilmasto- ja terveysvaikutusten vähentämisstrategioiden synergioiden ja käänteisten vaikutusten (trade-offien) analyysiin. Tutkimuskonsortioon kuuluvat VTT, Itä-Suomen yliopisto ja Ilmatieteen laitos. Konsortion vetäjänä on tutkimusprofessori Ilkka Savolainen VTT:ltä ja VTT:n päätutkijana Tommi Ekholm.

Toinen hanke, jolle Suomen Akatemia on myöntänyt rahoituksen, on Recast-hanke, jossa uudelleentarkastellaan ilmastosimulaatioita toimialojen ja teknisen infrastruktuurin sopeutumisen parantamisessa. Huomioon otetaan sään vaihtelun kasvu ja epävarmuuden vaikutukset sääherkille pääomaintensiivisille järjestelmille. Hankkeen tutkimuskonsortion muodostavat Ilmatieteen laitos, VTT ja Helsingin yliopisto. VTT:n osuuden vetäjänä on johtava tutkija Lasse Makkonen.

FICCA-tutkimusohjelma kattaa vuodet 2011–2014. Kaikkiaan ohjelmaan tuli yli sata rahoitushakemusta ja näistä yksitoista valittiin kaksivaiheisen arvioinnin perusteella rahoitettavaksi.


Lisätietoja

Ilkka Savolainen
Tutkimusprofessori
020 722 5062

Lasse Makkonen
Johtava tutkija
020 722 4914

 

 

Lisätietoja

Ilkka Savolainen
Tutkimusprofessori
020 722 5062

Lasse Makkonen
Johtava tutkija
020 722 4914