Tulosta Tulosta Lähetä linkki Bookmark and Share

VTT:n uusi tutkimusprofessori Kristiina Kruus tutkii entsyymejä

07.09.2010


VTT:n hallitus nimitti TkT Kristiina Kruusin tutkimusprofessoriksi viisivuotiskaudeksi 1.9.2010 alkaen Espooseen.

Kruusin professuurin toimialana on biomassan muokkauksen entsymologia. Tehtävä sisältää uusien biomassaa muokkaavien entsyymien seulonnan ja karakterisoinnin, toimintamekanismit, biomassan entsymaattisen hydrolyysin ja biomassaperäisten komponenttien entsymaattisen jatkojalostuksen.

Kruus suoritti tekniikan tohtorin tutkinnon TKK:ssa vuonna 1996 pääaineenaan soveltava mikrobiologia. Työura VTT:llä alkoi tutkijana silloisessa Bio- ja elintarviketekniikan laboratoriossa vuonna 1997. Kruus on toiminut VTT:llä myös ryhmä- ja tiimipäällikkönä sekä johtavana tutkijana. Lisäksi hän vetää tällä hetkellä Teollinen biotekniikka –hankekoria.

Kansainvälisesti suuntautunut Kruus oli vierailevana tutkijana Japanin Tsukubassa vuosina 1986 - 87. Väitöskirjatyön hän aloitti vuonna 1991 Rochesterin yliopistossa USA:ssa. Post doc –vierailulla Kruus oli Alankomaissa 1995 - 96. Tutkimuksen lisäksi Kruusia työllistävät opetustehtävät Helsingin yliopistossa, jossa hän on toiminut entsyymibiotekniikan dosenttina vuodesta 2005.

VTT:n entsyymitutkimusten päätavoitteita on kehittää menetelmiä valmistaa biomassasta –esim. oljesta, energiakasveista, yhdyskuntajätteistä – käymiskelpoisia sokereita, joista voidaan valmistaa edelleen kemikaaleja tai etanolia liikennepolttoaineeksi. 

VTT kehittää uusia entsyymejä ja niihin perustuvia tekniikoita mm. elintarvike-, tekstiili-, paperi- ja biojalostamoteollisuudelle. VTT seuloo uusia entsyymejä perinteisesti mikrobisoluista, mutta myös nykyaikaisilla tekniikoilla, kuten sekvenoiduista genomeista tai metagenomisista kirjastoista. Metagenomisilla kirjastoilla tarkoitetaan bakteeri- tai homekirjastoja, joissa ilmennetään ympäristöstä eristettyä totaali-DNA:ta. Kirjastoista on löytynyt uusia mielenkiintoisia entsyymejä, joita testataan parhaillaan biomassan hajottamiseksi.

Kuvia:
Kristiina Kruus 1
Kristiina Kruus 2


Lisätietoja

Kristiina Kruus
Tutkimusprofessori
020 722 5143

 

 

Lisätietoja

Kristiina Kruus
Tutkimusprofessori
020 722 5143